Šikovná karta VÚBKreditná karta

Medzinárodná bezkontaktná embosovaná kreditná karta Mastercard.

Moderné a bezpečné platby mobilom cez Google Pay. Možnosť pridať si kartu do Google Pay priamo cez svoj VÚB Mobil Banking. 

SMS a e-mailové notifikácie o autorizovaných transakciách a úhrade, voliteľné poistenie schopnosti splácať úver.

Možnosť získať odmenu až 3% späť z každej platby  kartou na čerpacích staniciach a 1 % späť z platieb kartou u obchoníkov 

Zľavy a špeciálne ponuky za platby kartou MasterCard u vybraných obchodníkov v programe MasterCard Priceless Specials.

 

 

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
24,90 % 50 dní 5% z úverového limitu 3 roky
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
300 € 5100 € Len ak je na karte zaznamenané čerpanie. Možnosť poistenia schopnosti splácať revolvingový úver. Áno
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Bonusový Money back za platbu kreditnou kartou vo výške 5 % z hodnoty prvej transakcie pre karty Mastercard Standard a Šikovná karta.

Podmienky poskytnutia Benefitu:

  • klient požiada o vydanie kreditnej karty Mastercard Standard a hlavná karta bude Držiteľovi karty vydaná v období od 15. 6. 2022 do 31. 8. 2022,
  • držiteľ karty, uskutoční kartou Mastercard Standard nákup tovaru alebo služby na ktoromkoľvek obchodnom mieste,
  • benefit sa poskytuje Držiteľovi karty automaticky, po splnení podmienok v maximálnej výške 20 eur pre jeden kartový účet na prvú transakciu uskutočnenú v období do 45 dní od vydania kreditnej karty.


Na prvý nákup môžete získať aj ďalšiu odmenu v podobe štandardného benefitu pre kreditné karty - Money back vo výške 1% - ak využijete kreditnú kartu na nákup cez internet.

Fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej Republiky.

Dokladovanie príjmu:

Zo závislej činnosti: výšku príjmu nie je potrebné dokladovať, avšak zamestnanecký pomer musí trvať minimálne 3 mesiace

Z podnikania, resp. zo slobodného povolania: potvrdenie o výške daňovej povinnosti, daňové priznanie, potvrdenie o zaplatení dane

Zo zahraničia: fotokópia pracovného povolenia a pracovná zmluva, potvrdenie o príjme zo závislej činnosti, výpis z bankového účtu

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
0 € 0 € 0 € 2,00 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
2% z transakcie, min. 8,00 € 2% z transakcie, min. 8,00€ 2% z transakcie, min. 8,00 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 3,50 € za prevod na akýkoľvek SEPA účet
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % p. a. Skutočné náklady Skutočné náklady