Visa platinum Tatra bankaKreditná karta

 Služba My Doctor ku kreditnej karte so 4 exkluzívnymi zdravotnými benefitmi:

  • AIDA diagnostika symptómov
  • Lekár na telefóne s prednostným dovolaním
  • Druhý lekársky názor pre vás a vašich rodinných príslušníkov
  • AIDA Coach
 Pri platbách v objeme 1 000 € získate 50 % zľavu z mesačného poplatku za kreditnú kartu. Pri platbách v objeme 2 000 € až 100 % zľavu.

 Členstvo Priority Pass - bezplatný vstup pre vás a jedného hosťa do vybraných letiskových salónikov po celom svete.
Ak si stiahnete aplikáciu MobilePay, stanete sa členom My Benefit Club a zarábajte s kreditnou kartou.

 
Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
10,90 % 51 dní 5 % dlžnej sumy, min. 15 € 3 roky
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
12 000 € Do výšky disponibilného CÚR (Celkový úverový rámec) € mesačne Komplexné cestovné poistenie pre držiteľa karty a spolucestujúcich rodinných príslušníkov.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: S novou digitálnou kreditnou kartou bez plastu vás banka odmení za platby až do výšky 100 eur.

Podmienky  vyplatenia odmeny:

• platí pre digitálne kreditné karty vydané v období 16. 5. do 26. 7. 2022 vrátane,
• platby musia byť na kartovom účte zrealizované a zúčtované v období od 16. 5. 2022 do 30. 11. 2022 vrátane,
• platí pre nové kartové účty, pričom do transakcií sa započítavajú transakcie realizované hlavnou aj dodatkovými kartami,
• maximálnu výšku benefitu 100 eur je možné získať kumulatívne za celé sledované obdobie alebo aj na základe jednej uskutočnenej transakcie,
• do transakcií sa nezapočítavajú platobné príkazy z kreditnej karty, výbery hotovosti z bankomatu a špeciálne typy transakcií,
• cashback maximálne vo výške 100 eur bude pripísaný na kartový účet, ku ktorému je karta vydaná po skončení sledovaného obdobia, najneskôr do 1. 12. 2022,
• klientovi neprislúcha bonus, ak bude hlavná kreditná karta v priebehu sledovaného obdobia v statuse zrušená klientom, resp. zrušená bankou.

Vek od 18 rokov, trvalý pobyt na území SR.

Zamestnanec - preukáže solventnosť a trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom.

Fyzická osoba - podnikateľ - preukáže existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
20 € €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
5 € 15 € 15 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 3 € 0 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % p. a. + štandardná úroková sadzba 0 € 0 €