Visa platinum Tatra banka


Hodnotenie
5x

Kreditná karta

Vrámci Programu odmeňovania je možnosť získať zľavu z poplatku za kartu 50%, ak klient zrealizuje objem platieb kartou minimálne 1 000 €.

Pri mesačnom objeme platieb 2 000 € možnosť získať až 100% zľavu.

S kreditnou kartou Visa Platinum dostanete členskú kartu Priority Traveller, s možnosťou získania benefitov.

Napríklad zľavy a privilégiá vo viac ako 20 000 hoteloch po celom svete.

 • úspory až 30% v známych požičovniach automobilov AVIS, HERTZ, Europcar, National, Holiday Autos
 • Golf Concierge - systém ochrany batožiny vďaka špeciálnym menovkám na batožine
 • asistenčný servis pri rezerváciách golfových kurzov v prestížnych golfových 
 • Golf Green Fee Savings  - zľavy až do 50% vo viac ako 250 známych golfových kluboch a podobne
 • Golf Resorts – zľavy, výhody a privilégiá v prestížnych golfových rezortoch
Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
10,90 % 51 dní 5 % dlžnej sumy, min. 15 € 3 roky
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
12 000 € Do výšky disponibilného CÚR (Celkový úverový rámec) € mesačne Komplexné cestovné poistenie pre držiteľa karty a spolucestujúcich rodinných príslušníkov.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Získajte bonus 30 €.

Stačí uskutočniť do 30. 9. 2019 platby v objeme 300 € a získate bonus 30 €. 

Navyše pre všetkých klientov s kreditnou kartou bude od 1.8.2019 v My Benefit nový obchodník: Titi papiernictvo so zľavou 3 %

Podmienky pre získanie odmeny:

 • platí pre kreditné karty vydané od 29.7. 2019 do 11.8.2019 vrátane 
 • zrealizovať platby v objeme 300 € jednorazovo, alebo kumulatívne
 • do sumy 300 € sa započítavajú transakcie realizované hlavnou aj dodatkovými kartami
 • platby musia byť do 30.6.2019  zúčtované
 • do objemu 300 € sa nezapočítavajú platobné príkazy z kreditnej karty a výbery hotovosti z bankomatu
 • kredit 30 € banka pripíše na účet ku karte po skončení kampane, t. j. po. 1. 10. 2019
 • klient nemá nárok na bonus, ak je hlavná kreditná karta v čase pripísania bonusu (po 1.10.2019) zrušená k

Vek od 18 rokov, trvalý pobyt na území SR.

Zamestnanec - preukáže solventnosť a trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom.

Fyzická osoba - podnikateľ - preukáže existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
20 € €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
5 € 15 € 15 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 1 € 0 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % p. a. + štandardná úroková sadzba 0 € 0 €