VISA štandard súkromná Tatra banka


Hodnotenie
15x

Kreditná karta

Vrámci Programu odmeňovania je možnosť získať zľavu z poplatku za kartu 50%, ak klient zrealizuje objem platieb kartou minimálne 150 €. Pri mesačnom objeme platieb 300 € možnosť získať až 100% zľavu.

S novou funkcionalitou Platobný príkaz môžete s kreditnou kartou zadávať platobné príkazy na váš účet v Tatra banke a na účty iných slovenských bánk a tiež uhrádzať faktúry za tovar a služby.

Zrealizované príkazy z kreditnej karty sa nezarátavajú do Programu odmeňovania.

Narodeninový Cashback - banka vráti 5 % zo všetkých platieb realizovaných v deň narodenín, v maximálnej hodnote 30 €.

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
18,80 47 dní 5% z dlžnej sumy min. 15 EUR 3
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
650 € 3 000 € mesačbá Nie Áno, sms + e-mail notifikácia + Internet-bankingový prehľad
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Získajte bonus 30 €.

Stačí uskutočniť do 30. 9. 2019 platby v objeme 300 € a získate bonus 30 €. 

Navyše pre všetkých klientov s kreditnou kartou bude od 1.8.2019 v My Benefit nový obchodník: Titi papiernictvo so zľavou 3 %

Podmienky pre získanie odmeny:

  • platí pre kreditné karty vydané od 29.7. 2019 do 11.8.2019 vrátane 
  • zrealizovať platby v objeme 300 € jednorazovo, alebo kumulatívne
  • do sumy 300 € sa započítavajú transakcie realizované hlavnou aj dodatkovými kartami
  • platby musia byť do 30.6.2019  zúčtované
  • do objemu 300 € sa nezapočítavajú platobné príkazy z kreditnej karty a výbery hotovosti z bankomatu
  • kredit 30 € banka pripíše na účet ku karte po skončení kampane, t. j. po. 1. 10. 2019
  • klient nemá nárok na bonus, ak je hlavná kreditná karta v čase pripísania bonusu (po 1.10.2019) zrušená klientom alebo bankou

Vek od 18 rokov, trvalý pobyt na území SR.

Zamestnanec - preukáže solventnosť a trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom.

Fyzická osoba - podnikateľ - preukáže existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
2,50 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
5 € 15 € 15 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 1 € 5 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % p. a. + štandardná úroková sadzba 0 € 0 €