VISA štandard súkromná Tatra bankaKreditná karta

 Služba My Doctor ku kreditnej karte s 3 exkluzívnymi zdravotnými benefitmi:

  • AIDA diagnostika symptómov
  • Lekár na telefóne 
  • Druhý lekársky názor

 Pri platbách v objeme 150 € získate 50 % zľavu z mesačného poplatku za kreditnú kartu. Pri platbách v objeme 300 € až 100 % zľavu.

Narodeninový Cashback - banka vráti 5 % zo všetkých platieb realizovaných v deň narodenín, v maximálnej hodnote 30 €.

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
18,80 47 dní 5% z dlžnej sumy min. 15 EUR 3
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
400 € 5000 € mesačbá Nie Áno, sms + e-mail notifikácia + Internet-bankingový prehľad
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 2 atraktívne zvýhodnenia na kreditnú kartu k novému Účtu pre modrú planétu.

  • Odmenu až 120 eur, ak budete celý rok uhrádzať načas aspoň minimálnu splátku dlžnej sumy (za každý mesiac riadneho splácania získate 10 eur).
  • Banka vám ráti 5 % späť z každej platby mobilom či hodinkami, maximálne až 50 eur (platí pre platby v období od 01. 11. 2022 do 31. 01. 2023 u obchodníka priložením mobilného telefónu prípadne iného zariadenia s aktívnou službou Google Pay alebo Apple Pay).
Podmienky verejného prísľubu:
  • Zriadenie nového kartového účtu a vydanie novej hlavnej a/alebo dodatkovej súkromnej kreditnej karty Visa štandardná, Visa zlatá a/alebo Visa Platinum v období od 1. 11. 2022 do 6. 12. 2022 vrátane.
  • Riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o Karte.
  • V období od 1. 11. 2022 do 31. 1. 2023 zrealizovanie platby prostredníctvom POS terminálu u obchodníka priložením mobilného telefónu, prípadne iného  zariadenia s aktívnou službou Google Pay alebo Apple Pay.

Vek od 18 rokov, trvalý pobyt na území SR.

Zamestnanec - preukáže solventnosť a trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom.

Fyzická osoba - podnikateľ - preukáže existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
2,50 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
5 € 15 € 15 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 3 € 5 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % p. a. + štandardná úroková sadzba 0 € 0 €