VISA štandard súkromná Tatra bankaKreditná karta

 Služba My Doctor ku kreditnej karte s 3 exkluzívnymi zdravotnými benefitmi:

 • AIDA diagnostika symptómov
 • Lekár na telefóne 
 • Druhý lekársky názor

 Pri platbách v objeme 150 € získate 50 % zľavu z mesačného poplatku za kreditnú kartu. Pri platbách v objeme 300 € až 100 % zľavu.

Narodeninový Cashback - banka vráti 5 % zo všetkých platieb realizovaných v deň narodenín, v maximálnej hodnote 30 €.

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
18,80 47 dní 5% z dlžnej sumy min. 15 EUR 3
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
400 € 5000 € mesačbá Nie Áno, sms + e-mail notifikácia + Internet-bankingový prehľad
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Vianočné nákupy s Digitálnou kreditnou kartou teraz so 100 % zľavou z mesačného poplatku na 3 mesiace.

Podmienky:

 • Platí pre novo-vydané súkromné kreditné karty v období od 7. 12. 2020 – 31. 1. 2021
 • Zľava je platná pre hlavnú kreditnú kartu
 • Platí pre žiadosť o kreditnú kartu cez akýkoľvek kanál (na pobočke, cez DIALOG Live, Internet banking aj mobilnú aplikáciu Tatra banka)

Black Friday - získajte teraz 30 € navyše.

Stačí, ak svojou novou kreditnou kartou uskutočníte do 31. 12. 2020 platby v objeme 300 € a získate bonus až 30 €.

Podmienky pre získanuie bonusu:

 • platí pre kreditné karty vydané v období 18. 11. - 6. 12. 2020 vrátane.
 • platby v objeme 300 € je možné zrealizovať jednorazovo alebo kumulatívne
 • do sumy 300 € sa započítavajú transakcie realizované hlavnou aj dodatkovými kartami
 • platby musia byť do 31. 12. 2020 aj zúčtované
 • do objemu 300 € sa nezapočítavajú platobné príkazy z kreditnej karty a výbery hotovosti z bankomatu
 • kredit 30 € bude pripísaný na účet ku karte po skončení kampane, t. j. po 1. 1. 2021.
 • bonus klientovi neprislúcha v prípade, že je jeho hlavná kreditná karta v čase pripísania bonusu (po 1. 1. 2021) v statuse Zrušená klientom, alebo Zrušená bankou

Vek od 18 rokov, trvalý pobyt na území SR.

Zamestnanec - preukáže solventnosť a trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom.

Fyzická osoba - podnikateľ - preukáže existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
2,50 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
5 € 15 € 15 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 3 € 5 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % p. a. + štandardná úroková sadzba 0 € 0 €