VISA štandard súkromná Tatra bankaKreditná karta

Vrámci Programu odmeňovania je možnosť získať zľavu z poplatku za kartu 50%, ak klient zrealizuje objem platieb kartou minimálne 150 €. Pri mesačnom objeme platieb 300 € možnosť získať až 100% zľavu.

S novou funkcionalitou Platobný príkaz môžete s kreditnou kartou zadávať platobné príkazy na váš účet v Tatra banke a na účty iných slovenských bánk a tiež uhrádzať faktúry za tovar a služby.

Zrealizované príkazy z kreditnej karty sa nezarátavajú do Programu odmeňovania.

Narodeninový Cashback - banka vráti 5 % zo všetkých platieb realizovaných v deň narodenín, v maximálnej hodnote 30 €.

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
18,80 47 dní 5% z dlžnej sumy min. 15 EUR 3
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
400 € 5000 € mesačbá Nie Áno, sms + e-mail notifikácia + Internet-bankingový prehľad
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Od 19. 6. 2020 do 31. 7. 2020 možnosť získať jeden z 3 bonusov k novej kreditnej karte:
Dvojnásobné zľavy v My Benefit:
klient získa dvojnásobné zľavy v programe My Benefit

  • každá úspora* bude klientovi zdvojnásobená (platí pre transakcie vykonané do 30. 9. 2020)
  • v aplikácii MobilePay v časti My Benefit bude mať klient zobrazené štandardné úspory
  • po ukončení akcie (po 1. 10. 2020) budú klientove úspory za sledované obdobie spočítané a pripísané v jednej sume na kartový účet ako bonus

Získajte v My Benefit 20 € + 20 €:

  • získajte cashback s programom My Benefit v celkovej hodnote aspoň 20 € a získate ďalších 20 € ako bonus (platí pre transakcie uskutočnené do 30. 9. 2020)
  • v aplikácii  MobilePay  v časti My Benefit bude mať klient zobrazené štandardné úspory
  • po ukončení akcie (po 1. 10. 2020) budú klientove úspory vyhodnotené a po dosiahnutí aspoň 20 EUR bude klientovi na kartový účet pripísaných ďalších 20 € ako bonus

Kreditná karta na 3 mesiace zadarmo:

  • klient získa kreditnú kartu so 100 % zľavou z poplatku za vedenie kreditnej karty na 3 mesiace

K narodeninám máte od banky darček. Vráti vám 5 % zo všetkých nákupov, ktoré ste realizovali kreditnou kartou v deň svojich narodenín (maximálna výška pripísaného kreditu je 30 €).

Vek od 18 rokov, trvalý pobyt na území SR.

Zamestnanec - preukáže solventnosť a trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom.

Fyzická osoba - podnikateľ - preukáže existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
2,50 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
5 € 15 € 15 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 3 € 5 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % p. a. + štandardná úroková sadzba 0 € 0 €