VISA štandard súkromná Tatra bankaKreditná karta

 Služba My Doctor ku kreditnej karte s 3 exkluzívnymi zdravotnými benefitmi:

  • AIDA diagnostika symptómov
  • Lekár na telefóne 
  • Druhý lekársky názor

 Pri platbách v objeme 150 € získate 50 % zľavu z mesačného poplatku za kreditnú kartu. Pri platbách v objeme 300 € až 100 % zľavu.

Narodeninový Cashback - banka vráti 5 % zo všetkých platieb realizovaných v deň narodenín, v maximálnej hodnote 30 €.

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
18,80 47 dní 5% z dlžnej sumy min. 15 EUR 3
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
400 € 5000 € mesačbá Nie Áno, sms + e-mail notifikácia + Internet-bankingový prehľad
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 5 % Cashback na všetky nákupy kreditnou kartou
Stačí, ak svojou novou kreditnou kartou uskutočníte do 30.4.2021 nákupy a môžete ziskať až 5 % cashback maximálne 50 eur späť.
Podmienky ziskania:

  • platí pre kreditné karty vydané cez mobilnú palikáciu alebo internet banking v období od 22.2.2021 do 31.3.2021
  • platby môžu byť zrealizovať jednorazovo, alebo kumulatívne
  • započítavajú sa transakcie realizované hlavnou aj dodatkovými kartami
  • platby musia byť do 30.4.2021 aj zúčtované
  • do transakcií  sa nezapočítavajú platobné príkazy z kreditnej karty a výbery hotovosti z bankomatu
  • cashback maximálne vo výške 50 eur bude pripísaný na účet ku karte po skončení kampane, t.j. do 15.5. 2021
  • klientovi neprislúcha usage bonus ak je hlavná kreditná karta v čase pripísania bonusu (po 1. 4. 2021) v statuse zrušená klientom, resp. zrušená bankou

Vek od 18 rokov, trvalý pobyt na území SR.

Zamestnanec - preukáže solventnosť a trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom.

Fyzická osoba - podnikateľ - preukáže existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
2,50 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
5 € 15 € 15 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 3 € 5 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % p. a. + štandardná úroková sadzba 0 € 0 €