Visa zlatá súkromná Tatra bankaKreditná karta

Vrámci Programu odmeňovania je možnosť získať zľavu z poplatku za kartu 50%, ak klient zrealizuje objem platieb kartou minimálne 500 €. Pri mesačnom objeme platieb 1 000 € možnosť získať až 100% zľavu.

Bezplatná služba Internet bankingu,

prehľad o transakciách cez SMS alebo email,

bezplatný vstup do letiskového salónika Jet Lounge a SKY Lounge na medzinárodnom letisku vo Schwechate.

Narodeninový Cashback - banka vráti 5 % zo všetkých platieb realizovaných v deň narodenín, v maximálnej hodnote 50 €.

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
14,90 % 51 dní 5 % dlžnej sumy, min. 15 € 3
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
3 000 € 15 000 € mesačne Komplexné cestovné poistenie pre držiteľa karty a spolucestujúcich rodinných príslušníkov.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Oslávte spolu s tatra bankou s bonusom 20 € za prvých 20 €, ktoré miniete. 

Podmienky pre bonus 20 €

  • platí pre kreditné karty vydané v období 1. 9. - 30. 9. 2020 vrátane
  • platby v objeme 20 € môžete zrealizovať jednorazovo alebo kumulatívne
  • do sumy 20 € sa započítavajú transakcie realizované hlavnou aj dodatkovými kartami
  • platby musia byť do 31. 10. 2020 aj zúčtované
  • do objemu 20 € sa nezapočítavajú platobné príkazy z kreditnej karty a výbery hotovosti z bankomatu
  • kredit 20 € bude pripísaný na účet ku karte po skončení kampane, t. j. po. 1. 11. 2020
  • klientovi neprislúcha bonus, ak je hlavná kreditná karta v čase pripísania bonusu (po 1. 11. 2020) v statuse zrušená klientom, resp. zrušená bankou

 

Vek od 18 rokov, trvalý pobyt na území SR.

Zamestnanec - preukáže solventnosť a trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom.

Fyzická osoba - podnikateľ - preukáže existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
8 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
5 € 15 € 15 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 3 € 5 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00% p.a. + štandardná úroková sadzba 0 € 0 €