Visa zlatá súkromná Tatra bankaKreditná karta

 Služba My Doctor ku kreditnej karte s 3 exkluzívnymi zdravotnými benefitmi:

  • AIDA diagnostika symptómov
  • Lekár na telefóne s prednostným dovolaním
  • Druhý lekársky názor pre vás a vašich rodinných príslušníkov

 Pri platbách v objeme 500 € získate 50 % zľavu z mesačného poplatku za kreditnú kartu. Pri platbách v objeme 1 000 € až 100 % zľavu.

Narodeninový Cashback - banka vráti 5 % zo všetkých platieb realizovaných v deň narodenín, v maximálnej hodnote 50 €.

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
14,90 % 51 dní 5 % dlžnej sumy, min. 15 € 3
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
3 000 € 15 000 € mesačne Komplexné cestovné poistenie pre držiteľa karty a spolucestujúcich rodinných príslušníkov.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Prvých 12 mesiacov neplatíte za vašu novú kreditnú kartu mesačný poplatok. 
Pri Visa zlatá súkromná s poplatkom 8,00 € ušetríte spolu až 96 €. Ušetrené poplatky môžete zmeniť na sporenie alebo investíciu.


Plaťte novou kreditnou kartou a do 31.10.2021 získate na všetky nákupy až 5 % cashback, maximálne až 50 eur späť.

Podmienky:

  • platí pre kreditné karty vydané v období od 15.8.2021 do 30.9.2021 vrátane
  • platby musia byť do 31.10.2021 aj zúčtované
  • platí pre nové kartové účty, pričom do transakcií sa započítavajú transakcie realizované hlavnou aj dodatkovými kartami
  • do transakcií sa nezapočítavajú platobné príkazy z kreditnej karty / výbery hotovosti z bankomatu / špeciálne typy transakcií
  • cashback max. vo výške 50 eur bude pripísaný na účet ku karte po skončení kampane, t.j. do 12.11.2021
  • klientovi neprislúcha bonus ak je hlavná kreditná karta v čase pripísania bonusu (do 12.11.2021) v statuse zrušená klientom, resp. zrušená bankou
  • pre nové kreditné karty vydané cez mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo prostredníctvom Internet bankingu získate benefit 3 mesiace bez mesačného poplatku

Vek od 18 rokov, trvalý pobyt na území SR.

Zamestnanec - preukáže solventnosť a trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom.

Fyzická osoba - podnikateľ - preukáže existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
8 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
5 € 15 € 15 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 3 € 5 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00% p.a. + štandardná úroková sadzba 0 € 0 €