Ahoj pôžička ahojAhoj pôžička je dostupnou pôžičkou, s ktorou môžete financovať nákupy, ale aj uhradiť nečakané výdavky. Prevod finančných prostriedkov na účet žiadateľa je v deň, keď žiadateľ podpíše zmluvu. SEPA platby sú štandardne zúčtované do 1 dňa od prevodu prostriedkov.
Prvú splátku je potrebné uhradiť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca, potom raz mesačne do 20. dňa príslušného mesiaca.

 
Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Nebanková pôžička 400 € 10 000 € 12 96
Podmienkou poskytnutia pôžičky je dosiahnutie veku 18 rokov, stály príjem.
Občiansky preukaz, a doklady, ktoré preukážu príjem žiadateľa. Ak žiadateľ pracuje na Slovensku, postačí doložiť občianský preukaz
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie
0
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku