Bezúčelový spotrebný úver ČSOBSpotrebný úver si klient vybaví bez zbytočného dokladovania a to aj bez návštevy pobočky cez aplikáciu ČSOB SmartBanking alebo klientsku zónu Moja ČSOB.

Možnosť využiť peniaze na akýkoľvek účel a bez zabezpečenia.

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Úver je možné zabezpečiť ručiteľom, vkladom v ČSOB, v individuálnych prípadoch je možná aj iná forma zabezpečenia. 600 € 25 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Možnosť získať späť 1 mesačnú splátku.
Podmienky získania:

Od 20.4.2020 do 15.7.2020 požiadať o spotrebný úver na čokoľvek alebo o refinančný úver
Výška úvero od 5 000 eur s dobou splatnosti 36 mesiacov
Prihlásiť sa do Internetbanking Moja ČSOB alebo do aplikácie ČSOB SmartBanking do 15.7.2020

Možnosť zníženia úrokovej sadzby o 1 %
 za aktívne využívanie účtu v ČSOB

Aktívne využívanie účtu - (príjem na účet 400 €, 3 pravidelné platby, 5 platieb debetnou alebo kreditnou kartou).

Spracovateľský poplatok za poskytnutie úveru vo výške 20 €.

Úrazové poistenie vodiča, na prvý rok za 2 € k novej pôžičke, mesačná renta až do výšky 600 € môže kientovi vyriešiť napríklad splácanie úveru.

 

Občania a podnikatelia (fyzické osoby), vek od 18 rokov do 65 rokov, dva doklady totožnosti.

Dva doklady totožnosti, ak je žiadateľom zamestnanec a má príjem poukazovaný min. 3 mesiace na účet v ČSOB, nepotrebuje potvrdenia o príjme ani výpisy z účtu.

Potvrdenie o výške príjmu je potrebné len v prípade, ak žiadateľ o úver nemá príjem poukazovaný na účet vedený v ČSOB počas posledných 3 mesiacov, posledný výpis z účtu s prevedenou mzdou v prípade, ak je príjem poukazovaný na účet v inej banke,

Ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ, je potrebné doložiť kópiu daňového priznania a príloh za posledné zdaňovacie obdobie, originál Potvrdenia o podaní DP a daňových nedoplatkoch.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € % (min. 20 € - max. 20 €) 40 €
Poplatok za predčasné splatenie

1 % zo splátky ak obdobie medzi splatením úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy presahuje 1 rok, 0,5 % ak obdobie nepresahuje 1 rok, 0€ ak suma splateného úveru za obdobie po sebe idúcich 12 mesiacov nepresahuje 10 000 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5% + základná úroková sadzba ECB, pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené

Skutočné náklady v € Skutočné náklady v €