Bezúčelový spotrebný úver ČSOBSpotrebný úver si klient vybaví bez zbytočného dokladovania a to aj bez návštevy pobočky cez aplikáciu ČSOB SmartBanking alebo klientsku zónu Moja ČSOB.

Možnosť využiť peniaze na akýkoľvek účel a bez zabezpečenia.

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Úver je možné zabezpečiť ručiteľom, vkladom v ČSOB, v individuálnych prípadoch je možná aj iná forma zabezpečenia. 600 € 25 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Za nový spotrebný úver alebo refinancovanie úverov vám banka vráti jednu mesačnú splátku počas trvania kampane do 15.7.2022.
Podmienky pre vrátenie mesačnej splátky

  • úver nad 5 000 eur,
  • doba splatnosti minimálne 3 roky za aktívne využívanie účtu v ČSOB,
  • účet v ČSOB,
  • prihlásenie sa do Moja ČSOB alebo ČSOB SmartBanking počas trvania kampane do 15. 7. 2022,
  • zriadenie poistenia úveru, poistenia pravidelných výdavkov alebo poistenia VITAL.


Možnosť zníženia úrokovej sadzby o 1 %.

Aktívne využívanie účtu - (príjem na účet 400 eur, 3 pravidelné platby, 5 platieb debetnou alebo kreditnou kartou).

 

Občania a podnikatelia (fyzické osoby), vek od 18 rokov do 65 rokov, dva doklady totožnosti.

Dva doklady totožnosti, ak je žiadateľom zamestnanec a má príjem poukazovaný min. 3 mesiace na účet v ČSOB, nepotrebuje potvrdenia o príjme ani výpisy z účtu.

Potvrdenie o výške príjmu je potrebné len v prípade, ak žiadateľ o úver nemá príjem poukazovaný na účet vedený v ČSOB počas posledných 3 mesiacov, posledný výpis z účtu s prevedenou mzdou v prípade, ak je príjem poukazovaný na účet v inej banke,

Ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ, je potrebné doložiť kópiu daňového priznania a príloh za posledné zdaňovacie obdobie, originál Potvrdenia o podaní DP a daňových nedoplatkoch.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € % (min. 35 € - max. 35 €) 40 €
Poplatok za predčasné splatenie

1 % zo splátky ak obdobie medzi splatením úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy presahuje 1 rok, 0,5 % ak obdobie nepresahuje 1 rok, 0€ ak suma splateného úveru za obdobie po sebe idúcich 12 mesiacov nepresahuje 10 000 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5% + základná úroková sadzba ECB, pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené

Skutočné náklady v € Skutočné náklady v €