Bezúčelový úver TB Tatra bankaMožnosť vybaviť si bezúčelový spotrebný úver nonstop cez mobilnú aplikáciu, Internet banking či DIALOG Live, schválenie úveru do 24 hodín od podania žiadosti.
Možnosť získať Úver na splátky:

 • doba splatnosti 3 až 24 mesiacov,
 • tovar prostredníctvom úveru vo výške od 100 do 2 000 eur,
 • s úrokovou sadzbou od 1 % ročne,
 • bez poplatku za poskytnutie úveru.


Podmienky získania Úveru na splátky:

 • fyzická osoba, občan SR s trvalým pobytom na území SR,
 • vek od 18 do 70 rokov,
 • príjem ako zamestnanec alebo dôchodca.
Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Bez spoludlžníka a ručiteľa. 500 € 30 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 100 % zľava z poplatku za úver v prípade, ak aktuálne v Tatra banke žiaden bezúčelový úver ešte nemáte.
Extra splátka

Extra splátky môžete realizovať každý mesiac až do výšky 3-násobku mesačnej splátky z pohodla domova.
Úver pre modrú planétu. 

Premeňte svoju domácnosť na energeticky efektívnu alebo vymeňte staré auto za kolobežku, bicykel či elektromobil a môžete získať až o 50 % nižšiu úrokovú sadzbu na Bezúčelovom úvere.
Ak sa ukážete, že ste peniaze z Bezúčelového úveru použili na kúpu niektorého z udržateľných produktov, Tatra banka vám naň prispejeme

Tatra banka vám prispeje:

 • tak, že vám zníži úrokovú sadzbu na  4,99 % p. a.,  
 • získate späť 100 % zaplateného poplatku za úver.

Postup pre získanie benefitov:
 • načerpajte Bezúčelový úver,
 • zašlite dokumenty preukazujúce kúpu udržateľného produktu (do 100 % výšky úveru) najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutia úveru na e-mailovú adresu: [email protected],
 • do e-mailu nezabudnite uviesť svoje meno a číslo bezúčelového úveru,
 • do 10 dní od prijatia požadovaných dokumentov vám banka poskytne benefit.

Vek od 18 rokov, trvalý pobyt na území SR a pravidelný príjem.

Zamestnanec  preukáže trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom.

Fyzická osoba - podnikateľ preukáže existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.

Dôchodca preukázať príjem na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (starobný, invalidný, vdovský a výsluhový dôchodok).

Doklad totožnosti, klienti s príjmom poukazovaným do Tatra banky minimálne 6 mesiacov, alebo ľudia s príjmom zo zamestnania, nepotrebujú žiadny doklad o príjme.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € % (min. 0 € - max. 0 €) 40 €
Poplatok za predčasné splatenie

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatení. Platí ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10000 €.

Pre spotrebiteľské úvery podľa zákona o spotrebiteľských úveroch, náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 1% z predčasne splácanej sumy úveru ak ide o predčasné splatenie v priebehu posledného roka pred konečnou splatnosťou.

Náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 0,5 % z predčasne splácanej sumy úveru.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

8,00 % p. a. + štandardná úroková sadzba

Skutočné náklady € Skutočné náklady €