Bezúčelový úver TB Tatra bankaMožnosť vybaviť si bezúčelový spotrebný úver nonstop cez mobilnú aplikáciu, Internet banking či DIALOG Live, schválenie úveru do 24 hodín od podania žiadosti.
Možnosť získať Úver na splátky:

 • doba splatnosti 3 až 24 mesiacov,
 • tovar prostredníctvom úveru vo výške od 100 do 2 000 eur,
 • s úrokovou sadzbou od 1 % ročne,
 • bez poplatku za poskytnutie úveru.


Podmienky získania Úveru na splátky:

 • fyzická osoba, občan SR s trvalým pobytom na území SR,
 • vek od 18 do 70 rokov,
 • príjem ako zamestnanec alebo dôchodca.
Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Bez spoludlžníka a ručiteľa. 500 € 30 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 100 % zľava z poplatku za úver v prípade, ak aktuálne v Tatra banke žiaden bezúčelový úver ešte nemáte.
Skráťte si splácanie úveru s Extra splátkami. Splátky nad troj-násobok mesačnej splátky je možné realizovať cez žiadosť o predčasné splatenie úveru.

Zvýhodnený Úver pre modrú planétu.
Banka vám zníži úrokovú sadzbu spotrebného úveru až na 5,99 % p. a. a získate späť 100 % zaplateného poplatku za úver.
Na úver vám Tatra banka prispeje, ak sa preukážete, že ste peniaze z Bezúčelového úveru použili na kúpu niektorého z týchto udržateľných produktov:

 • Energetická modernizácia bývania.
 • Zariadenia vyrábajúce energiu a teplo z obnoviteľných zdrojov.
 • Ekologická doprava.
 • Energetický certifikát k žiadosti o príspevok Plánu obnovy.


Zvýhodnený úver na obnovu domu so štátnym príspevkom z Plánu obnovy SR.
Využite štátny príspevok z programu OBNOV DOM až do výšky 19 000 eur.

Štátny príspevok môžete získať:

 • na obnovu rodinného domu postaveného pred rokom 2013, ktorého ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom,
 • ak dosiahnete úsporu energií aspoň vo výške 30% oproti stavu pred obnovou,
 • vo výške 75 % oprávnených výdavkov vynaložených na rekonštrukciu,
 • až po ukončení rekonštrukcie a zaslaní potrebných dokumentov.  

S financovaním obnovy domu vám pomôže aj zvýhodnený Bezúčelový úver až do výšky 28 000 eur.
Ak pri žiadosti o úver predložíte uzatvorenú zmluvu o poskytnutí štátneho príspevku (t. j. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti), navyše získate:

 • dobu splatnosti až do 120 mesiacov,
 • úrokovú sadzbu 5,99 % p. a. na celé obdobie splatnosti úveru,
 • 100 % zľavu z poplatku za úver.

 

Vek od 18 rokov, trvalý pobyt na území SR a pravidelný príjem.

Zamestnanec  preukáže trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom.

Fyzická osoba - podnikateľ preukáže existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.

Dôchodca preukázať príjem na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (starobný, invalidný, vdovský a výsluhový dôchodok).

Doklad totožnosti, klienti s príjmom poukazovaným do Tatra banky minimálne 6 mesiacov, alebo ľudia s príjmom zo zamestnania, nepotrebujú žiadny doklad o príjme.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € % (min. 0 € - max. 0 €) 40 €
Poplatok za predčasné splatenie

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatení. Platí ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10000 €.

Pre spotrebiteľské úvery podľa zákona o spotrebiteľských úveroch, náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 1% z predčasne splácanej sumy úveru ak ide o predčasné splatenie v priebehu posledného roka pred konečnou splatnosťou.

Náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 0,5 % z predčasne splácanej sumy úveru.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

9,25 % p. a. + štandardná úroková sadzba

Skutočné náklady € Skutočné náklady €