Bezúčelový úver TB Tatra bankaMožnosť vybaviť si bezúčelový spotrebný úver nonstop cez mobilnú aplikáciu, Internet banking či DIALOG Live, schválenie úveru do 24 hodín od podania žiadosti.
Možnosť poistenia schopnosti splácať úver.
Garantovaná úroková sadzba počas celej lehoty splatnosti úveru.

 

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Bez spoludlžníka a ručiteľa. 500 € 30 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Možnosť získať odmenu 100 eur v termíne od 16.5 do 26.7.2022 za riadne splácanie úveru.  Ak ste už klientom Tatra banky, odmenu vám banka zdvojnásobí.
Podmienky získania odmrny:

 • spotrebiteľský úver, v období trvania akcie klient prejaví záujem o akciu a banka poskytne záujemcovi bezúčelový úver,
 • klient bude riadne splácať svoje záväzky v banke,
 • klient nezrealizuje predčasné splatenie úveru ani mimoriadne splátky úveru, s výnimkou úhrady Extra splátky prostredníctvom Internet bankingu alebo mobilnej aplikácie Tatra banka,  ak bola táto možnosť zmluvne dohodnutá,
 • ide v poradí o prvý poskytnutý úver klientovi v období trvania akcie, v minimálnej výške 3 000 eur.
 • V prípade, ak je z úveru splácaný aj skôr bankou poskytnutý úver, do podmienky minimálnej výšky sa nezapočítava táto časť finančných prostriedkov.
  Sledované obdobie predstavuje obdobie medzi poskytnutím úveru a 30. 11. 2022.

Úroková sadzba od 5,99 % ročne.

Možnosť získať Úver na splátky:

načerpať bezúčelový úver v minimálnej výške 3000 €,
úver riadne splácať, bez omeškania a nezrealizovať čiastočné alebo úplné predčasné splatenie úveru, s výnimkou úhrady Extra splátky prostredníctvom Internet bankingu alebo mobilnej aplikácie Tatra banka, ak bola táto možnosť zmluvne dohodnutá,
výška benefitu je 100 €,
ak je záujemca o úver v čase začiatku trvania akcie klientom Tatra banky s Účtom pre modrú planétu, ktorý zároveň bude účtom splácania úveru, bude mu vyplatená dvojnásobná výška benefitu,
sledovaným obdobím pre priznanie odmeny je od poskytnutia úveru do 30 11.2022. 

 • doba splatnosti 3 až 24 mesiacov,
 • tovar prostredníctvom úveru vo výške od 100 do 2 000 eur,
 • s úrokovou sadzbou od 1 % ročne,
 • bez poplatku za poskytnutie úveru.


Podmienky získania Úveru na splátky:

 • fyzická osoba, občan SR s trvalým pobytom na území SR,
 • vek od 18 do 65 rokov,
 • príjem ako zamestnanec alebo dôchodca.


Úver pre modrú planétu. 
Premeňte svoju domácnosť na energeticky efektívnu alebo vymeňte staré auto za kolobežku, bicykel či elektromobil a môžete získať až o 50 % nižšiu úrokovú sadzbu na Bezúčelovom úvere.

Ak sa ukážete, že ste peniaze z Bezúčelového úveru použili na kúpu niektorého z udržateľných produktov, Tatra banka vám naň prispejeme

       Tatra banka vám prispeje:

 • tak, že vám zníži úrokovú sadzbu na  4,99 % p. a.,  
 • získate späť 100 % zaplateného poplatku za úver.
 • svoj bežný účet s balíkom služieb Tatra Personal budete mať na 12 mesiacov bez poplatku za jeho vedenie.
Postup pre získanie benefitov:
 • načerpajte Bezúčelový úver online,
 • ak ešte nie ste klientom Tatra banky, použite aplikáciu Tatra banka a staňte sa klientom banky alebo použite web bez potreby otvorenia účtu,
 • ak ste klientom Tatra banky, použite aplikáciu Tatra banka alebo Internet banking,
 • zašlite banke dokumenty preukazujúce kúpu udržateľného produktu najneskôr do 4 mesiacov od poskytnutia úveru na e-mailovú adresu: [email protected], do e-mailu nezabudnite uviesť svoje meno a číslo bezúčelového úveru.

Do 10 dní od prijatia požadovaných dokumentov vám banka poskytne benefity.

Vek od 18 rokov, trvalý pobyt na území SR a pravidelný príjem.

Zamestnanec  preukáže trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom.

Fyzická osoba - podnikateľ preukáže existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.

Dôchodca preukázať príjem na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (starobný, invalidný, vdovský a výsluhový dôchodok).

Doklad totožnosti, klienti s príjmom poukazovaným do Tatra banky minimálne 6 mesiacov, alebo ľudia s príjmom zo zamestnania, nepotrebujú žiadny doklad o príjme.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 2% (min. 0 € - max. 300 €) 40 €
Poplatok za predčasné splatenie

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatení. Platí ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10000 €.

Pre spotrebiteľské úvery podľa zákona o spotrebiteľských úveroch, náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 1% z predčasne splácanej sumy úveru ak ide o predčasné splatenie v priebehu posledného roka pred konečnou splatnosťou.

Náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 0,5 % z predčasne splácanej sumy úveru.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5,00 % p. a. + štandardná úroková sadzba

Skutočné náklady € Skutočné náklady €