Digitálna pôžička 365.bankStačí si stiahnuť bezplatnú 365 apku, zriadiť si Účet zadarmo alebo platený Účet plus. 
Po overení videohovorom sa klient prihlási do apky a v časti Produkty ťukne na Chcem si požičať.
Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek 300 € 20000 € 3 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba od 6,00 % p. a.

Podmienkou je založiť si účet v 365.bank. Stiahnutím aplikácie banky na založenie účtu je potrebný občiansky preukaz. Klient bude overený cez videohovor.
Zmluva o úvere sa podpisuje priamo v aplikácii. Klient môže mať peniaze do niekoľkých minút na účte.
Banke vyžaduje od klienta informácie ako:
  • výšku príjmu,
  • názov zamestnávateľa,
  • informácie z pracovnej zmluvy,
  • odpovede na pár osobných otázok.
Na základe uvedených informácií banka posúdi, v akej výške môže klientovi poskytnúť pôžičku. Zmluva o úvere sa podpisuje priamo v aplikácii a za pár minút klient môže mať peniaze na účte.
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, max. 1 %, resp. 0,5 % z predčasne splácanej sumy úveru,

  • Max. 1 % z predčasne splatenej sumy spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok.
  • Max. 0,5 % z predčasne splatenej sumy výšky spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak toto obdobie nepresahuje jeden rok.

Nevzťahuje sa na prípady keď suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
Úrok z omeškania je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške. Skutočné náklady spojené s vymáhaním úveru v € Skutočné náklady spojené s vymáhaním úveru v €