Digitálna pôžička 365.bankStačí si stiahnuť bezplatnú 365 apku, zriadiť si Účet zadarmo alebo platený Účet plus. 
Po overení videohovorom sa klient prihlási do apky a v časti Produkty ťukne na Chcem si požičať.
Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek 300 € 10000 € 3 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba 3,65 % p. a. pre všetkých.

Podmienkou je založiť si účet v 365.bank. Stiahnutím aplikácie banky na založenie účtu je potrebný občiansky preukaz. Klient bude overený cez videohovor.
Zmluva o úvere sa podpisuje priamo v aplikácii. Klient môže mať peniaze do niekoľkých minút na účte.
Banke je potrebé doložiť:
  • výšku príjmu
  • názov zamestnávateľa
  • informácie z pracovnej zmluvy
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie
0 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
Úrok z omeškania je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške. Skutočné náklady spojené s vymáhaním úveru v € Skutočné náklady spojené s vymáhaním úveru v €