Digitálna pôžička 365.bankStačí si stiahnuť bezplatnú 365 apku, zriadiť si Účet zadarmo alebo platený Účet plus. 
Po overení videohovorom sa klient prihlási do apky a v časti Produkty ťukne na Chcem si požičať.
Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek 300 € 20000 € 3 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba od 6,00 % p. a.

Podmienkou je založiť si účet v 365.bank. Stiahnutím aplikácie banky na založenie účtu je potrebný občiansky preukaz. Klient bude overený cez videohovor.
Zmluva o úvere sa podpisuje priamo v aplikácii. Klient môže mať peniaze do niekoľkých minút na účte.
Banke vyžaduje od klienta informácie ako:
  • výšku príjmu,
  • názov zamestnávateľa,
  • informácie z pracovnej zmluvy,
  • odpovede na pár osobných otázok.
Na základe uvedených informácií banka posúdi, v akej výške môže klientovi poskytnúť pôžičku. Zmluva o úvere sa podpisuje priamo v aplikácii a za pár minút klient môže mať peniaze na účte.
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie
0 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
Úrok z omeškania je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške. Skutočné náklady spojené s vymáhaním úveru v € Skutočné náklady spojené s vymáhaním úveru v €