Dobrá pôžička Poštová bankaPočas celého obdobia splácania máte nemennú úroková sadzba. Možnosť čerpať úver aj bez spolužiadateľa, bez potvrdenia o príjme (platí pre osoby pracujúce v SR, nie samostatne zárobkovo činná osoba, policajt, hasič,   záchranár, resp. vojak z povolania a dôchodca).

 • úver bez potreby vlastniť nehnuteľnosť,
 • možnosť odkladu splátok až na 6 mesiacov bez poplatku.

 

 

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek 300 € 30 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba od 3,90 % p.a. 

50% zľava z poplatku za poskytnutie úveru

Pôžička s úrokom 0 %

Parametre pôžičky

 • výška 600 €, 800 € alebo 1 000 €
 • splatnosť 20 mesiacov
 • úroková sadzba 0 % p.a.
 • pri čerpaní na účet  Poštovej banky bez poplatku za poskytnutie


Podmienky získania pôžičky

 • požiadať o Dobrú pôžičku
 • požadovaná výška pôžičky musí byť 600 €, 800 € alebo 1000 € so splatnosťou 20 mesiacov
 • čerpanie a splácanie pôžičky z osobného účtu vedeného v Poštovej banke
 • žiadateľ, resp. spolužiadateľ o úver disponujú min. výškou a typom príjmu, ktorý banka akceptuje
 • pôžička s benefitom nemôže vyť použitá na splatenie existujúcich záväzkov v Poštovej banke

Žiadateľ vo veku od 18 do 69 rokov, s trvalým pobytom v SR, s akceptovateľným trvalým zdrojom príjmu:

 

Aké príjmy banka akceptuje

 • zamestnanec - pracujúci minimálne 3 mesiace v SR (bez potvrdenia o príjme pre tých, ktorí čerpajú pôžičku na Užitočný účet),
 • zamestnanec v zahraničí – členské štáty EU + Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, min. 6 mesiacov,
 • podnikateľ, alebo živnostník - ak podniká minimálne 18 mesiacov,
 • dôchodca - so starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským dôchodkom
 • žiadateľ s inými príjmami (diéty, materský/rodičovský príspevok atď.)

Občiansky preukaz, bez potvrdenia o príjme, platí pre žiadateľov zamestnaných v SR (nie dôchodca, samostatne zárobkovo činná osoba, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet od Poštovej banky.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 1% (min. 0 € - max. Neobmedzene €) 50 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške

Skutočné náklady € Skutočné náklady €