Dobrá pôžička Poštová banka


Hodnotenie
26x

Počas celého obdobia splácania je nemenná úroková sadzba.

  • možnosť čerpať úver aj bez spolužiadateľa,
  • bez potvrdenia o príjme (platí pre osoby pracujúce v SR, nie samostatne zárobkovo činná osoba, policajt, hasič,   záchranár, resp. vojak z povolania a dôchodca),
  • úver bez potreby vlastniť nehnuteľnosť,
  • možnosť odkladu splátok až na 6 mesiacov bez poplatku.

 

 

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek 300 € 30 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba od 6,50 % p.a., po zľave od 5,50 % p.a. 

Kampaň - Veľké plus 

Pri aktívnom využívaní UŽITOČNÉHO ÚČTU (debetné transakcie vo výške min.200 € mesačne prostredníctvom platobnej karty, pravidelných platieb formou inkasa, trvalého príkazu alebo cez elektronické bankovníctvo - Internet banking alebo mobilná aplikácia) a riadnom splácaní pôžičky inkasom z UŽITOČNÉHO ÚČTU získate zľavu 1 % z úrokovej sadzby.

Ušetrenú sumu banka každý mesiac vráti na účet klienta.

 

Žiadateľ vo veku od 18 do 69 rokov, s trvalým pobytom v SR, s akceptovateľným trvalým zdrojom príjmu:

  • zamestnanec zamestnaný v pracovnom pomere v SR, ČR alebo Maďarsku minimálne 3 mesiace
  • živnostník, ktorý podniká minimálne 2 roky,
  • dôchodca so starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským/vdoveckým dôchodkom,
  • iný zdroj príjmu (diéty, materské, rodičovský príspevok, úrazová renta a pod.)

Občiansky preukaz, bez potvrdenia o príjme, platí pre žiadateľov zamestnaných v SR (nie dôchodca, samostatne zárobkovo činná osoba, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet od Poštovej banky.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 2% (min. 0 € - max. Neobmedzene €) 40 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Skutočné náklady € Skutočné náklady €