Dobrá pôžička Poštová banka


Hodnotenie
47x

Počas celého obdobia splácania je nemenná úroková sadzba.

 • možnosť čerpať úver aj bez spolužiadateľa,
 • bez potvrdenia o príjme (platí pre osoby pracujúce v SR, nie samostatne zárobkovo činná osoba, policajt, hasič,   záchranár, resp. vojak z povolania a dôchodca),
 • úver bez potreby vlastniť nehnuteľnosť,
 • možnosť odkladu splátok až na 6 mesiacov bez poplatku.

 

 

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek 300 € 30 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba od 5,90 % p.a., po zľave od 4,90 % p.a. 

50% zľava z poplatku za poskytnutie úveru

Kampaň - Veľké plus 

Pri aktívnom využívaní UŽITOČNÉHO ÚČTU (debetné transakcie vo výške min.200 € mesačne prostredníctvom platobnej karty, pravidelných platieb formou inkasa, trvalého príkazu alebo cez elektronické bankovníctvo - Internet banking alebo mobilná aplikácia) a riadnom splácaní pôžičky inkasom z UŽITOČNÉHO ÚČTU získate zľavu 1 % z úrokovej sadzby.

Ušetrenú sumu banka každý mesiac vráti na účet klienta.

 

Žiadateľ vo veku od 18 do 69 rokov, s trvalým pobytom v SR, s akceptovateľným trvalým zdrojom príjmu:

 • zamestnanec zamestnaný v pracovnom pomere v SR, ČR alebo Maďarsku minimálne 3 mesiace
 • živnostník, ktorý podniká minimálne 18 mesiacov,
 • dôchodca so starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským dôchodkom,
 • iný zdroj príjmu (diéty, materský/rodičovský príspevok a pod.)

Príjem zo zahraničia v mene EUR
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné pripojiť najneskôr po odoslaní žiadosti na schválenie:

 • Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti (na tlačive banky) nie staršie ako 30 dní - originál
 • Pracovná zmluva (úradne preložená, ak je uzavretá v inom jazyku ako AJ, NJ, ČJ, MJ)
 • Výpis z účtu žiadateľa za posledných 6 mesiacov, preukazujúci pravidelné vyplácanie príjmu (výpis v mene EUR banka akceptuje aj z banky v zahraničí)

Príjem zo zahraničia v inej mene ako EUR (CZK, HUF, GBP, CHF)
Po predložení všetkých dokladov banka môže pristúpiť k akceptácii príjmu v inej mene ako EUR za splnenia jednej z týchto podmienok:

 • ak je klientovi príjem poukazovaný v inej mene na osobný účet v PABK, po dobu aspoň 6 mesiacov
 • ak ide o klienta, ktorý nemá príjem poukazovaný priamo na účet v PABK, ale jeho príjem je poukazovaný na osobný účet vedený v niektorej zo slovenských bánk, po dobu aspoň 6 mesiacov

Občiansky preukaz, bez potvrdenia o príjme, platí pre žiadateľov zamestnaných v SR (nie dôchodca, samostatne zárobkovo činná osoba, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet od Poštovej banky.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 1% (min. 0 € - max. Neobmedzene €) 40 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške

Skutočné náklady € Skutočné náklady €