Flexibilná pôžička na kartu HomeCreditMesačná splátky úveru je percento z rámca karty (uvedená na zmluve v závislosti od typu produktu).
Vybavenie, vedenie i doplatenie flexibilnej pôžičky je nez poplatku. 
Pre získanie pôžičky klient nepotrebuje ručiteľa.
Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Nebanková pôžička Bez ručiteľa 400 € 10 000 € Flexibilná Flexibilná
Podmienkou poskytnutia pôžičky je dosiahnutie veku 18 rokov, stály príjem.

Doložiť potvrdenie o príjme ako doklad o potvrdení príjmov budú akceptované:

  • potvrdenie od zamestnávateľa alebo originál daňového priznania,
  • výmer dôchodku,
  • výplatné pásky s pracovnou zmluvou,
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za predčasné splatenie
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku