Lepšia splátka Poštová bankaÚver je určený na splatenie úverov v bankách či nebankových spoločnostiach,

  • splatiť ním môžete aj debety na osobnom účte,
  • kreditné karty,
  • nákup na splátky.

Možnosť kedykoľvek úver predčasne splatiť.

Počas celého obdobia splácania je nemenná úroková sadzba.

O pôžičku môže klient požiadať online cez Internet banking..

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie 300 € 40000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Bez poplatku za poskytnutie úveru.
Úroková sadzba
 od 5,90 % p.a. 


 

 

Každý, kto má minimálne 1 úverový produkt v niektorej z bánk alebo nebankovej spoločnosti a zároveň je vo veku od 18 do 69 rokov, s trvalým pobytom v SR, s akceptovateľným trvalým zdrojom príjmu:

Banka akceptuje príjmy:

  • zamestnanec - pracujúci minimálne 3 mesiace v SR (bez potvrdenia o príjme pre tých, ktorí čerpajú pôžičku na Užitočný účet),
  • podnikateľ, alebo živnostník - ak podniká minimálne 18 mesiacov,
  • dôchodca - so starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským dôchodkom,
  • žiadateľ s inými príjmami - napr. diéty, materský/rodičovský príspevok atď.

Občiansky preukaz, bez potvrdenia o príjme, môžu požiadať zamestnaní v SR (nie dôchodca, samostatne zárobkovo činná osoba, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet od Poštovej banky.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 50 €
Poplatok za predčasné splatenie

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, max. 1 %, resp. 0,5 % z predčasne splácanej sumy úveru,

  • Max. 1 % z predčasne splatenej sumy spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok.
  • Max. 0,5 % z predčasne splatenej sumy výšky spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak toto obdobie nepresahuje jeden rok.

Nevzťahuje sa na prípady keď suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Skutočné náklady € Skutočné náklady €