Lepšia splátka Poštová bankaÚver je určený na splatenie úverov v bankách či nebankových spoločnostiach,

  • splatiť ním môžete aj debety na osobnom účte,
  • kreditné karty,
  • nákup na splátky.

Možnosť kedykoľvek úver predčasne splatiť.

Počas celého obdobia splácania je nemenná úroková sadzba.

O pôžičku môže klient požiadať online cez Internet banking..

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie 300 € 30 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Bez poplatku za poskytnutie úveru.
Úroková sadzba
 od 5,90 % p.a. 


 

 

Každý, kto má minimálne 1 úverový produkt v niektorej z bánk alebo nebankovej spoločnosti a zároveň je vo veku od 18 do 69 rokov, s trvalým pobytom v SR, s akceptovateľným trvalým zdrojom príjmu:

Banka akceptuje príjmy:

  • zamestnanec - pracujúci minimálne 3 mesiace v SR (bez potvrdenia o príjme pre tých, ktorí čerpajú pôžičku na Užitočný účet),
  • podnikateľ, alebo živnostník - ak podniká minimálne 18 mesiacov,
  • dôchodca - so starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským dôchodkom,
  • žiadateľ s inými príjmami - napr. diéty, materský/rodičovský príspevok atď.

Občiansky preukaz, bez potvrdenia o príjme, môžu požiadať zamestnaní v SR (nie dôchodca, samostatne zárobkovo činná osoba, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet od Poštovej banky.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 50 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Skutočné náklady € Skutočné náklady €