Lepšia splátka Poštová bankaÚver je určený na splatenie úverov v bankách či nebankových spoločnostiach,

  • splatiť ním môžete aj debety na osobnom účte,
  • kreditné karty,
  • nákup na splátky.

Možnosť kedykoľvek úver predčasne splatiť.

Počas celého obdobia splácania je nemenná úroková sadzba.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie 300 € 30 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  Úroková sadzba od 5,00 % p.a., po zľave od 4,00 % p.a. 

100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru

Kampaň - Veľké plus 

Pri aktívnom využívaní UŽITOČNÉHO ÚČTU (debetné transakcie vo výške min.200 € mesačne prostredníctvom platobnej karty, pravidelných platieb formou inkasa, trvalého príkazu alebo cez elektronické bankovníctvo - Internet banking alebo mobilná aplikácia) a riadnom splácaní pôžičky inkasom z UŽITOČNÉHO ÚČTU získate zľavu 1 % z úrokovej sadzby.

Ušetrenú sumu banka každý mesiac vráti na účet klienta.

Každý, kto má minimálne 1 úverový produkt v niektorej z bánk alebo nebankovej spoločnosti a zároveň je vo veku od 18 do 69 rokov, s trvalým pobytom v SR, s akceptovateľným trvalým zdrojom príjmu:

Aké príjmy banka akceptuje

  • zamestnanec - pracujúci minimálne 3 mesiace v SR (bez potvrdenia o príjme pre tých, ktorí čerpajú pôžičku na Užitočný účet),
  • zamestnanec v zahraničí – členské štáty EU + Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, min. 6 mesiacov,
  • podnikateľ, alebo živnostník - ak podniká minimálne 18 mesiacov,
  • dôchodca - so starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským dôchodkom
  • žiadateľ s inými príjmami (diéty, materský/rodičovský príspevok atď.)

Občiansky preukaz, bez potvrdenia o príjme, môžu požiadať zamestnaní v SR (nie dôchodca, samostatne zárobkovo činná osoba, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet od Poštovej banky.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 40 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Skutočné náklady € Skutočné náklady €