Moderná pôžička na refinancovanie Slovenská sporiteľňaÚver na vyplatenie predošlých dlhov z iných bánk.

  • poskytnutie pôžičky bez ručiteľa,
  • nemenná výška úrokovej sadzby počas celej doby splatnosti,
  • bez dokladovania príjmu,
  • možnosť mimoriadných splátok a predčasného splatenia.

O spotrebný úver od 300 € do 6 000 € je možné požiadať online (neplatia podmienky Výhodného súčtu),  pre klientov online cez Internetbanking až do výšky 20 000 €.

Zvýhodnená úroková sadzba s Programom Výhodný účet: :

  • o 1,50% ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie klienta účet vedený v banke a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní, klient má  sporiaci účet, na ktorý  bude každý kalendárny mesiac pripísaná aspoň minimálna suma sporenia, 
  • o 0,50 % ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie k úveru a poistenie trvá po celú dobu trvania úverového vzťahu,
  • o 7,10 % ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie k úveru Senior a poistenie trvá po celú dobu trvania  úverového vzťahu.

Zvýhodnenia môže klient získať jednotlivo pri splnení aspoň jednej z uvedených podmienok alebo vo výške 2,00% resp. 8,60%, ak splní v čase uzatvorenia zmluvy o úvere obidve podmienky uvedené vyššie.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie 300 € 35 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 100 % zľava zo spracovateľského poplatku.

Úrok od 4,99 % do max. 8,99 % ročne.

Pri refinancovaní úverov za každých 500 €, ktoré si klient prenesie do Slovenskej sporiteľne, získa 10 €.

Podmienkou je účet pre splácanie v Slovenskej sporiteľni, na ktorý bude vyplatená odmena.
Pri predčasnom splatení úveru právo na odmenu od počiatku zaniká a SLSP žiada vrátenie vyplatenej odmeny.
Banka nemusí umožniť refinancovanie úverov, ktoré je možné čerpať opakovane.

Banka za klienta odošle oznámenia o predčasnom splatení do bánk a spoločností, v ktorých predčasne vypláca úver.

 

 

Občania SR, alebo s pobytom na území SR, vek od 18 do 65 rokov, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu.

Doklad totožnosti, potvrdenie o príjme je potrebné len pre žiadateľov úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni ako napríklad súd, polícia alebo doložiť Potvrdenie o príjme na základe daňového priznania.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5% p. a.

8 € 8 €