Moderná pôžička na refinancovanie Slovenská sporiteľňaÚver na vyplatenie predošlých dlhov z iných bánk.

  • poskytnutie pôžičky bez ručiteľa,
  • nemenná výška úrokovej sadzby počas celej doby splatnosti,
  • bez dokladovania príjmu,
  • možnosť mimoriadných splátok a predčasného splatenia.

O spotrebný úver od 300 € do 6 000 € je možné požiadať online (neplatia podmienky Výhodného súčtu),  pre klientov online cez Internetbanking až do výšky 20 000 €.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie 300 € 40000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 100 % zľava zo spracovateľského poplatku.

Úroková sadzba od 6,99 %.

Mimoriadna splátka raz mesačne cez Georgea, najmenej je to 20 eur a najviac trojnásobok mesačnej splátky.

Zvýhodnená úroková sadzba v rámci Programu Výhodný súčet o 1,00% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie úveru, ktoré trvá počas celej doby trvania úverového vzťahu.

Občania SR, alebo s pobytom na území SR, vek od 18 do 65 rokov, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu.

Doklad totožnosti, potvrdenie o príjme je potrebné len pre žiadateľov úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni ako napríklad súd, polícia alebo doložiť Potvrdenie o príjme na základe daňového priznania.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie

Maximálne 1 % výšky splateného úveru alebo jeho časti, ak obdobie medzi predčasným splatením Úveru alebo jeho časti a dňom konečnej splatnosti Úveru  presahuje 1 rok a maximálne 0,5 % výšky splateného úveru, ak obdobie medzi predčasným splatením Úveru alebo jeho časti a dňom konečnej splatnosti úveru nepresahuje 1 rok .

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5% p. a.

8 € 8 €