Moderná pôžička Slovenská sporiteľňaPôžička cez telefón a online pre klientov banky do výšky 20 000 €. 

  • Pôžička bez ručiteľa,
  • nemenná výška úrokovej sadzby počas celej doby splatnosti,
  • bez dokladovania príjmu,     
  • možnosť zmeny výšky splátky alebo doby splatnosti úveru,
  • možnosť mimoriadných splátok a predčasného splatenia.

 

Zvýhodnená úroková sadzba s Programom Výhodný účet:

  • o 1,50% ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie klienta účet vedený v banke a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní, klient má  sporiaci účet, na ktorý  bude každý kalendárny mesiac pripísaná aspoň minimálna suma sporenia, 
  • o 0,50 % ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie k úveru a poistenie trvá po celú dobu trvania úverového vzťahu,
  • o 7,10 % ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie k úveru Senior a poistenie trvá po celú dobu trvania  úverového vzťahu.

Zvýhodnenia môže klient získať jednotlivo pri splnení aspoň jednej z uvedených podmienok alebo vo výške 2,00% resp. 8,60%, ak splní v čase uzatvorenia zmluvy o úvere obidve podmienky uvedené vyššie.

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Ručenie fyzickou osobou,prípadne cennými papiermi, podielovými listami, termínovanými vkladmi, v individuálnych prípadoch možno získať úver aj bez zabezpečenia. 300 € 35 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úrok od 5,99%

100 % zľava zo spracovateľského poplatku a bez poplatku za predčasné splatenie

Vybavenie pôžičky do 10 minút.

 

Občania SR, alebo s pobytom na území SR, vek od 18 do 65 rokov, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu.

Doklad totožnosti, potvrdenie o príjme je potrebné len pri účastníkoch úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni (napr: súd, polícia alebo Potvrdenie o príjme na základe daňového priznania).

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5 % p.a.

8 € 8 €