Moderná pôžička Slovenská sporiteľňaOd Slovenskej sporiteľne máte možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu s Programom Výhodný účet. 
Možnosť  vybavenia pôžičky online do 10 minút,

Poplatok za predčasné splatenie sa neuplatní:

  • ak je Spotrebný úver na Čokoľvek vyplatený novým Spotrebným úverom na Čokoľvek,
  • pri mimoriadnych splátkach zrealizovaných cez GEORGE.
Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Ručenie fyzickou osobou,prípadne cennými papiermi, podielovými listami, termínovanými vkladmi, v individuálnych prípadoch možno získať úver aj bez zabezpečenia. 300 € 40000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba od 6,99% p.a.

100 % zľava zo spracovateľského poplatku.

Mimoriadna splátka raz mesačne cez Georgea, najmenej je to 20 eur a najviac trojnásobok mesačnej splátky.

Zvýhodnená úroková sadzba v rámci Programu Výhodný súčet o 1,00% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie úveru, ktoré trvá počas celej doby trvania úverového vzťahu.

Občania SR, alebo s pobytom na území SR, vek od 18 do 65 rokov, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu.

Doklad totožnosti, potvrdenie o príjme je potrebné len pri účastníkoch úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni (napr: súd, polícia alebo Potvrdenie o príjme na základe daňového priznania).

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie

Maximálne 1 % výšky splateného úveru alebo jeho časti, ak obdobie medzi predčasným splatením Úveru alebo jeho časti a dňom konečnej splatnosti Úveru  presahuje 1 rok a maximálne 0,5 % výšky splateného úveru, ak obdobie medzi predčasným splatením Úveru alebo jeho časti a dňom konečnej splatnosti úveru nepresahuje 1 rok .

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5 % p.a.

8 € 8 €