Moderná pôžička Slovenská sporiteľňaOd Slovenskej sporiteľne máte možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu s Programom Výhodný účet. 
Možnosť  vybavenia pôžičky online do 10 minút,

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Ručenie fyzickou osobou,prípadne cennými papiermi, podielovými listami, termínovanými vkladmi, v individuálnych prípadoch možno získať úver aj bez zabezpečenia. 300 € 35 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba od 6,99% p.a.

100 % zľava zo spracovateľského poplatku.

Predčasné splatenie a mimoriadne splátky bez poplatkov pri zrealizovaní do 20.01.2023.
Mimoriadna splátka raz mesačne od nás cez Georgea, najmenej je to 20 eur a najviac trojnásobok mesačnej splátky.

Zvýhodnená úroková sadzba v rámci Programu Výhodný súčet o 1,00% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie úveru, ktoré trvá počas celej doby trvania úverového vzťahu.

Občania SR, alebo s pobytom na území SR, vek od 18 do 65 rokov, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu.

Doklad totožnosti, potvrdenie o príjme je potrebné len pri účastníkoch úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni (napr: súd, polícia alebo Potvrdenie o príjme na základe daňového priznania).

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5 % p.a.

8 € 8 €