MoneyTu online pôžička Moneytu • Peniaze na účet klienta sú zaslané ešte v deň schválenia pôžičky.
 • Pôžičku je možnosť do 30 dní od podpisu zmluvy vrátiť bez akýchkoľvek poplatkov.
 • Možnosť kedykoľvek pôžičku predčasne splatiť.
 • Klient nemusí uvádzať účel čerpania pôžičky.
 • K pôžičke je v ponuke viacero druhov poistenia. 
Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Nebanková pôžička 500 € 5000 € 3 36
 • Žiadateľ je fyzická osoba, občan SR s trvalým pobytom na území SR.
 • Je zamestnancom pracujúcim na trvalý pracovný pomer v SR.
 • Má minimálne 18 rokov.
 • Nie je v čase žiadosti o pôžičku práceneschopný.
 • Nie je v skúšobnej a ani výpovednej lehote.
 • Má bankový účet a má prístup k svojmu internet bankingu.
 • Nie je voči nemu vedená exekúcia.
Jeden doklad totožnosti (spoločnosť akceptuje výhradne Občiansky preukaz).
Žiadateľ preukaže, že je majiteľom uvádzaného účtu a má prístup na internet banking.
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
0 € 3 €