mPôžička Plus mBankMožnosť vybaviť si pôžičku online pre existujúcich zákazníkov mBank, noví klienti musia navštíviť niektorú z pobočiek mBank.
Nepotrebujete zmluvy o existujúcich úveroch, ani potvrdenie o príjme (okrem osobitných prípadov).

Prehľad o splátkach a zostatku pôžičky prostredníctvom internet bankingu aj mobilnej aplikácie.
Možnosť poistenia schopnosti splácať pôžičku.

 

 

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Súhlas manžela/manželky s uzatvorením úverovej zmluvy banka vyžaduje v prípade pôžičky nad 10 000 €. 350 € 40 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 

Úroková sadzba pôžičky s poistením schopnosti splácať úver:

Od 3,90% p.a. pri výške úveru od 16 001 € a viac pri dobe splatnosti 72, 84 a 96 mesiacov.

Od 4,90% p.a. pri výške úveru od 4 001 € do 16 000 € pri dobe splatnosti 72, 84 a 96 mesiacov.

Od 5,90% p.a. pri výške úveru od 4 001 € a viac pri dobe splatnosti 24, 36, 48 a 60 mesiacov.

Od 6,90% p.a. pri výške úveru od 2 001 € do 4 000 € pri dobe splatnosti 24, 36, 48, 60, 72 a 84 mesiacov, pri výške úveru od 8 001 € a viac pri dobe splatnosti 12 mesiacov.

Od 7,90% p.a. pri výške úveru od 350 € do 8 000 € pri dobe splatnosti 12, 24, 36, 48 a 60 mesiacov.

Úroková sadzba pôžičky bez poistenia schopnosti splácať úver:

Od 5,90% p.a. pri výške úveru od 16 001 € a viac pri dobe splatnosti 72, 84 a 96 mesiacov.

Od 6,90% p.a. pri výške úveru od 4 001 € do 16 000 € pri dobe splatnosti 72, 84 a 96 mesiacov.

Od 7,90% p.a. pri výške úveru od 4 001 € a viac pri dobe splatnosti 24, 36, 48 a 60 mesiacov.

Od 8,90% p.a. pri výške úveru od 2 001 € do 4 000 € pri dobe splatnosti 24, 36, 48, 60, 72 a 84 mesiacov, pri výške úveru od 8 001 € a viac pri dobe splatnosti 12 mesiacov.

Od 9,90% p.a. pri výške úveru od 350 € do 8 000 € pri dobe splatnosti 12, 24, 36, 48 a 60 mesiacov.

                        

 

 Fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony
 Stály zdroj príjmov – pokiaľ ste zamestnanec, nesmiete byť v skúšobnej ani výpovednej lehote
 Trvalé alebo prechodné bydlisko  a kontaktná adresa na území SR
 Nie ste v oneskorení so splátkou v inej banke a nemáte negatívny záznam v databázach Credit Bureau
 V súčasnej nemáte žiadny dlh v mBank

Občiansky preukaz alebo povolenie na trvalý pobyt pre cudzinca a cestovný pas v prípade cudzincov.
Potvrdenie o príjme na formulári mBank, ak príjem nie je overiteľný v Sociálnej poisťovni.

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 20 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
Základná úroková sadzba ECB + 5% p.a. Elektronická 0 €, listová 4 € Odoslanie 3. a ďalšej SMS upomienky 1 €