mPôžička refinančná mBankMožnosť vybaviť si pôžičku online pre existujúcich zákazníkov mBank, noví klienti musia navštíviť niektorú z pobočiek mBank.
Klient nepotrebuje zmluvy o existujúcich úveroch, ani potvrdenie o príjme (okrem osobitných prípadov).
Prehľad o splátkach a zostatku pôžičky prostredníctvom internet bankingu aj mobilnej aplikácie.
Možnosť poistenia schopnosti splácať pôžičku.

 

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie Súhlas manžela/manželky s uzatvorením úverovej zmluvy banka vyžaduje v prípade pôžičky nad 10 000 €. 350 € 48 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba od 4,90 % p.a. s poistením s dvojnásobným plnením.
Úroková sadzba bez poistenia od 5,90 % p.a.

Zníženie úrokovej sadzby o 2% najvyššej prenášanej pôžičky.
Bez poplatku za poskytnutie úveru, mimoriadne splátky aj predčasné splatenie.

Klient si môže preniesť 1 až 10 záväzkov (úver, kreditka, leasing, kontokorent), podmienkou je, že Refinancovaný záväzok je splácaný min. 3 mesiace..

Vek minimálne 18 rokov, trvalé alebo prechodné bydlisko v SR.

Zamestnanec, nesmie byť v skúšobnej ani výpovednej lehote, nesmie byť v oneskorení so splátkou v inej banke, nemôže mať negatívny záznam v úverových registroch.

Splácanie starej pôžičky minimálne 4 mesiace.

Občiansky preukaz alebo povolenie na trvalý pobyt pre cudzinca a cestovný pas v prípade cudzincov

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 20 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
Základná úroková sadzba ECB + 5% p.a. Elektronická 0 €, listová 4 € Odoslanie 3. a ďalšej SMS upomienky 1 €