Pôžička na refinancovanie 365.bankÚver je určený na splatenie úverov v bankách či nebankových spoločnostiach,

  • splatiť ním môžete aj debety na osobnom účte,
  • kreditné karty,
  • nákup na splátky.

Možnosť kedykoľvek úver predčasne splatiť.

Počas celého obdobia splácania je nemenná úroková sadzba.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie 300 € 30000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba od 6,00 % p.a. 

 

Každý, kto má minimálne 1 úverový produkt v niektorej z bánk alebo nebankovej spoločnosti a zároveň je vo veku od 18 do 69 rokov, s trvalým pobytom v SR, s akceptovateľným trvalým zdrojom príjmu:

Banka akceptuje príjmy:

  • zamestnanec - pracujúci minimálne 3 mesiace v SR (bez potvrdenia o príjme pre tých, ktorí čerpajú pôžičku na Užitočný účet),
  • podnikateľ, alebo živnostník - ak podniká minimálne 18 mesiacov,
  • dôchodca - so starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským dôchodkom,
  • žiadateľ s inými príjmami - napr. diéty, materský/rodičovský príspevok atď.
Občiansky preukaz, bez potvrdenia o príjme, môžu požiadať zamestnaní v SR (nie dôchodca, samostatne zárobkovo činná osoba, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet od 365.banky.
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 50 €
Poplatok za predčasné splatenie
0 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
Úrok z omeškania je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške. Skutočné náklady spojené s vymáhaním úveru v € Skutočné náklady spojené s vymáhaním úveru v €