Pôžička na splatenie úverov Prima bankaÚver na splatenie existujúcich úverov, kreditných kariet, povoleného prečerpania alebo splátkový predaj z iných bánk alebo nebankových spoločností.

Ak úvery splácate včas, o pôžičku na vyplatenie starej pôžičky môžete požiadať bez predloženia nových dokladov a potvrdení. Stačí len občiansky preukaz.

Možnosť poistiť si splácanie pôžičky pre prípad pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania.

Poplatok za poskytnutie pôžičky pri splácaní z iného účtu ako v Prima banke je 5 % z objemu úveru.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie 1 000 € 15000 € 24 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba 6,90 % p.a. pre každého.

Trvalý pobyt žiadateľa na území SR, vek od 18 rokov, zamestnaný dlhšie ako 3 mesiace, ak je žiadateľ živnostník, musí podnikať minimálne 12 mesiacov, starobný alebo výsluhový dôchodca.

Doklad totožnosti, doklady preukazujúce príjem.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 50 €
Poplatok za predčasné splatenie

Účelne vynaložené náklady súvisiace so splatením úveru alebo jeho časti pred lehotou splatnosti, maximálne 0,50% z predčasne splatenej sumy úveru, ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej a maximálne 1,00% z predčasne splatenej sumy úveru, ak je zostatková splatnosť úveru viac ako 1 rok.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5% pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane platí úrok 8%.

15 € 30 €