Pôžička od 365 365.bankÚver je možné kedykoľvek predčasne splatiť.
Pri nižších sumách do 800 eur je splatnosť úveru od 1 - 5 rokov.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek 300 € 30000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 50% zľava z poplatku za poskytnutie úveru.
Úroková sadzba od 6,00 % p.a. 

 

Žiadateľ vo veku od 18 do 69 rokov, s trvalým pobytom v SR, s akceptovateľným trvalým zdrojom príjmu:

Banka akceptuje príjmy:

  • zamestnanec - pracujúci minimálne 3 mesiace v SR (bez potvrdenia o príjme pre tých, ktorí čerpajú pôžičku na Užitočný účet),
  • podnikateľ, alebo živnostník - ak podniká minimálne 18 mesiacov,
  • dôchodca - so starobným, invalidným alebo vdovským dôchodkom
  • dôchodca - s výsluhovým dôchodcom (platí len pri žiadosti na obchodnom mieste)
  • žiadateľ s inými príjmami -diéty, materský/rodičovský príspevok atď. (platí len pri žiadosti na obchodnom mieste)

Občiansky preukaz, bez potvrdenia o príjme, platí pre žiadateľov zamestnaných v SR (nie dôchodca, samostatne zárobkovo činná osoba, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet od 365. banky.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 1% (min. 0 € - max. Neobmedzene €) 50 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Skutočné náklady spojené s vymáhaním úveru v € Skutočné náklady spojené s vymáhaním úveru v €