Pôžička od 365 365.bankÚver je možné kedykoľvek predčasne splatiť

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek 300 € 30000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba od 3,65 % p.a. 

 

Žiadateľ vo veku od 18 do 69 rokov, s trvalým pobytom v SR, s akceptovateľným trvalým zdrojom príjmu:

Aké príjmy banka akceptuje

  • zamestnanec - pracujúci minimálne 3 mesiace v SR (bez potvrdenia o príjme pre tých, ktorí čerpajú pôžičku na Užitočný účet),
  • zamestnanec v zahraničí – členské štáty EU + Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, min. 6 mesiacov,
  • podnikateľ, alebo živnostník - ak podniká minimálne 18 mesiacov,
  • dôchodca - so starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským dôchodkom
  • žiadateľ s inými príjmami (diéty, materský/rodičovský príspevok atď.)

Občiansky preukaz, bez potvrdenia o príjme, platí pre žiadateľov zamestnaných v SR (nie dôchodca, samostatne zárobkovo činná osoba, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet od 365. banky.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 1% (min. 0 € - max. Neobmedzene €) 50 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Skutočné náklady spojené s vymáhaním úveru v € Skutočné náklady spojené s vymáhaním úveru v €