Pôžička Prima bankaMožnosť nastaviť si Pôžičku podľa vlastných predstáv - určite si koľko mesačne chcete splácať a podľa toho si vyberiete dobu splácania a výšku úveru.

Poplatok za poskytnutie pôžičky pri splácaní z iného účtu ako v Prima banke je 5 % z objemu úveru.

 

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Bez ručiteľa. 1 000 € 15000 € 24 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Pôžička vo výške 3 000 eur s úrokom 0 %. p.a. do 31.1.2022.
Pre úvery bez predschváleného limitu a bez splatenia skôr poskytnutého úveru.

0 % úrok banka poskytne klientovi za podmienky, že úver nebude použitý na splatenie skôr poskytnutých úverov a nebude poskytovaný na základe predschváleného limitu.

Vrátenie poplatku v prípade splnenia podmienok Štatútu marketingovej kampane Vrátenie poplatku za poskytnutie Pôžičky po 18 mesiacoch platnej od 1.1.2022 do 28.2.2022.

Trvalý pobyt na Slovensku, vek od 18 rokov, zamestnaný dlhšie ako 3 mesiace, prípadne živnostník a podniká minimálne 12 mesiacov, starobný alebo výsluhový dôchodca.

Doklad totožnosti, doklady preukazujúce príjem.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € % (min. 0 € - max. 0 €) 40 €
Poplatok za predčasné splatenie

Účelne vynaložené náklady súvisiace so splatením úveru alebo jeho časti pred lehotou splatnosti, maximálne 0,50% z predčasne splatenej sumy úveru, ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej a maximálne 1,00% z predčasne splatenej sumy úveru, ak je zostatková splatnosť úveru viac ako 1 rok.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5% pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane platí úrok 8%.

15 € 30 €