Pôžička Prima banka


Hodnotenie
14x

Možnosť nastaviť si Pôžičku podľa vlastných predstáv - určite si koľko mesačne chcete splácať a podľa toho si vyberiete dobu splácania a výšku úveru.

Poplatok za poskytnutie pôžičky pri splácaní z iného účtu ako v Prima banke je 5 % z objemu úveru.

 

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Bez ručiteľa. 1 000 € 15 000 € 24 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Poplatok za poskytnutie úveru bude klientovi vrátený po 18 mesiacoch od poskytnutia úveru za podmienok:

  • klient nebol nikdy v omeškaní so splátkou úveru alebo poplatkom
  • pôžičku úplne alebo čiastočne predčasne nesplatili
  • stále ju spláca z Osobného účtu

Trvalý pobyt na Slovensku, vek od 18 rokov, zamestnaný dlhšie ako 3 mesiace, prípadne živnostník a podniká minimálne 12 mesiacov, starobný alebo výsluhový dôchodca.

Doklad totožnosti, doklady preukazujúce príjem.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 5% (min. 0 € - max. Neobmedzene €) 40 €
Poplatok za predčasné splatenie

Ak suma predčasných splátok vrátane riadnych splátok za posledných 12 mesiacov nepresiahne 10.000 €, predčasné splatenie je bez poplatku, inak 0,50% pri zostatkovej splatnosti úveru 1 rok a menej a 1,00 % pri zostatkovej splatnosti úveru viac ako 1 rok

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5% pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane platí úrok 8%.

15 € 30 €