Pôžička PROFI CREDITMožnosť kedykoľvek pôžičku predčasne splatiť a  poistenia schopnosti splácať úver.  Benefity pre vracajúcich klientov.
Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Nebanková pôžička 300 € 3 000 € 3 24
Podmienkou poskytnutia pôžičky je dosiahnutie veku 18 rokov.
  • stály príjem zo zamestnania alebo dôchodok
  • vlastný bankový účet
  • nie je voči žiadateľovi vedená exekúcia
  • žiadateľ nie je v skúšobnej ani výpovednej lehote
Dva doklady totožnosti (občiansky preukaz a vodičský preukaz, prípadne cestovný pas).
Bankový účet (žiadateľ musí byť majiteľom uvádzaného účtu a má prístup k internet bankingu).
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za predčasné splatenie
0
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
0 € € 30 € €