Pôžička Raiffeisen BankRaiffeisen Bank vám ponúka mini pôžičky vo výške  200 €, 400 € a 600 € s dobobou splatnosti 7, 12 a 18 mesiacov.
Pôžička je na počkanie úplne bez poplatku za poskytnutie, možnosť predčasného splatenia s nulovým poplatkom.
Pôžičku je môžné použiť na čokoľvek. Splácať je môžné z účtu Raiffeisen banky, v hotovosti alebo z účtu vedeného v inej banke. Deň splácania si klient vyberie sám, banka nevyžadujeme ručiteľa ani zakladanie majetku.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek 300 € 30 000 € 18 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Parádna pôžička s úrokom 0% ročne pre klientov, ktorí podali žiadosť o Raiffeisen pôžičku od 27.8. do 18.10.2021.

Podmienky získania benefitu:

  • Podanie Žiadosti o Raiffeisen pôžičku a uzatvorenie Zmluvy o Raiffeisen pôžičke v čase trvania akcie.
  • Výška Raiffeisen pôžičky v Zmluve o Raiffeisen pôžičke bude najmenej 300 eur a najviac 2 000 eur.
  • Benefit vo forme odpustenia úrokov a poplatkov môže klient získať v rámci tejto akcie len najednu Zmluvu o Raiffeisen pôžičke.
  • Ak už klient má ako dlžník a/alebo spoludlžník existujúcu Raiffeisen pôžičku s úrokom 0% ročnev Raiffeisen banke, resp. Raiffeisen pôžičku za ktorú neplatí žiadne úroky ani poplatky, tak nemôže načerpať ďalšiu Raiffeisen pôžičku s úrokom 0% ročne v rámci tejto akcie.

Zľava z úroku až do 50 %.
Za riadne splácanie pôžičky môže klient získať odmenu až do výšky 459 €.
Odmena je vyplácaná každý rok.
Podmienky získania odmeny:

  • odmena sa vzťahuje na pôžičky od 2.050 € do 30.000 €
  • riadne a včas splácať pôžičku
  • dodržať dobu splatnosti a výšku mesačnej splátky

Základnou podmienkou získania pôžičky je mať pravidelný príjem. Ak ste zamestnaný, môžete požiadať o ľubovoľnú výšku pôžičky. Ak máte príjem z podnikania, môžete požiadať o pôžičku do výšky 2 500 EUR. Ak nie ste zamestnaný, môžete žiadať o pôžičku v prípade, ak si na náš účet budete zasielať svoj pravidelný príjem (napr.. dôchodok, rodičovský príspevok, príjem z podnikania) po dobu minimálne 6 mesiacov.

Na vybavenie pôžičky v Raiffeisen banke nepotrebujete okrem občianskeho preukazu žiadne dodatočné doklady.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5,00% p.a. + štandardná úroková sadzba

Skutočné náklady € Skutočné náklady €