Pôžička Raiffeisen BankRaiffeisen Bank vám ponúka mini pôžičky vo výške  200 €, 400 € a 600 € s dobobou splatnosti 7, 12 a 18 mesiacov.
Pôžička je na počkanie úplne bez poplatku za poskytnutie, možnosť predčasného splatenia s nulovým poplatkom.
Pôžičku je môžné použiť na čokoľvek. Splácať je môžné z účtu Raiffeisen banky, v hotovosti alebo z účtu vedeného v inej banke. Deň splácania si klient vyberie sám, banka nevyžadujeme ručiteľa ani zakladanie majetku.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek 300 € 30 000 € 18 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Okamžitá odmena k pôžičke až do 400 eur.
Podmienky na vyplatenie okamžitej odmeny:

  • podanie Žiadosti o Raiffeisen pôžičku a uzatvorenie Zmluvy o Raiffeisen pôžičke v čase trvania akcie od 3.5.2022 do 30.6.2022,
  • výška Pôžičky musí byť od 2 050 eur,
  • minimálna doba splatnosti Pôžičky je 18 mesiacov,
  • klientovi môže byť vyplatená okamžitá odmena iba jeden krát počas trvania kampane.

Výška okamžitej odmeny závisí od výšky poskytnutej Pôžičky:

  • pri Pôžičke 2 050 eur až 4 999 eur je 100 eur,
  • pri Pôžičke 5 000 eur až 19 999 eur je 200 eur,
  • pri Pôžičke 20 000 eur až 30 000 eur je 400 eur.
Úroková sadzba od 8,90 % p.a.

Základnou podmienkou získania pôžičky je mať pravidelný príjem. Ak ste zamestnaný, môžete požiadať o ľubovoľnú výšku pôžičky. Ak máte príjem z podnikania, môžete požiadať o pôžičku do výšky 2 500 EUR. Ak nie ste zamestnaný, môžete žiadať o pôžičku v prípade, ak si na náš účet budete zasielať svoj pravidelný príjem (napr.. dôchodok, rodičovský príspevok, príjem z podnikania) po dobu minimálne 6 mesiacov.

Na vybavenie pôžičky v Raiffeisen banke nepotrebujete okrem občianskeho preukazu žiadne dodatočné doklady.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5,00% p.a. + štandardná úroková sadzba

Skutočné náklady € Skutočné náklady €