Refinančná PÔŽIČKA Raiffeisen BankPôžička je na počkanie úplne bez poplatku za poskytnutie, možnosť predčasného splatenia s nulovým poplatkom. Pôžičku je môžné použiť na čokoľvek. Splácať je môžné z účtu Raiffeisen banky, v hotovosti alebo z účtu vedeného v inej banke. Deň splácania si klient vyberie sám, banka nevyžadujeme ručiteľa ani zakladanie majetku

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie 300 € 30 000 € 18 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Parádna pôžička s úrokom 0% ročne je od 1.10. 2020 do 30.11.2020.
Podmienky získania:

 • Podanie Žiadosti o Raiffeisen pôžičku a uzatvorenie Zmluvy o Raiffeisen pôžičke v čase trvania akcie.
 • Výška Raiffeisen pôžičky v Zmluve o Raiffeisen pôžičke bude najmenej 300 € a zároveň nepresiahne sumu 2 000 €.
 • Benefit vo forme odpustenia úrokov a poplatkov môže klient získať v rámci tejto akcie len na jednu Zmluvu o Raiffeisen pôžičke.
 • Ak už klient má ako dlžník a/alebo spoludlžník existujúcu Raiffeisen pôžičku s úrokom 0%  p.a. v Raiffeisen banke, resp. Raiffeisen pôžičku za ktorú neplatí žiadne úroky ani poplatky,

  NEČAKAJTE DO VIANOC

tak nemôže načerpať ďalšiu Raiffeisen pôžičku s úrokom 0% p.a. v rámci tejto akcie.

 • od 1. 10. do 13. 12. 2020 vyplníte List Ralfovi,
 • zastavíte sa v pobočke Raiffeisen banky,
 • vyplníte klientsku analýzu so zamestnancom pobočky.
Odmena predmení 24 z vás sumou 100 €.
 • Automaticky ste v žrebovaní o hlavnú výhru podľa vášho výberu až do výšky 2 400 €.

  Hlavnými výhrami sú:

 • dovolenka od CK SATUR,
 • elektrobicykel,
 • zariadenie domácnosti s Decodomom,
 • tankovacia karta na OMV,
 • televízor s domácim kinom.

Základnou podmienkou získania pôžičky je mať pravidelný príjem. Ak ste zamestnaný, môžete požiadať o ľubovoľnú výšku pôžičky. Ak máte príjem z podnikania, môžete požiadať o pôžičku do výšky 2 500 EUR. Ak nie ste zamestnaný, môžete žiadať o pôžičku v prípade, ak si na náš účet budete zasielať svoj pravidelný príjem (napr.. dôchodok, rodičovský príspevok, príjem z podnikania) po dobu minimálne 6 mesiacov.

Na vybavenie pôžičky v Raiffeisen banke nepotrebujete okrem občianskeho preukazu žiadne dodatočné doklady.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5,00% p.a. + štandardná úroková sadzba

Skutočné náklady € Skutočné náklady €