Refinančná PÔŽIČKA Raiffeisen Bank


Hodnotenie
11x

Pôžička je na počkanie úplne bez poplatku za poskytnutie, možnosť predčasného splatenia s nulovým poplatkom. Pôžičku je môžné použiť na čokoľvek. Splácať je môžné z účtu Raiffeisen banky, v hotovosti alebo z účtu vedeného v inej banke. Deň splácania si klient vyberie sám, banka nevyžadujeme ručiteľa ani zakladanie majetku

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie 300 € 30000 € 18 84
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Pôžička s odmenou.

Každý rok môže klient za riadne splácanie úveru získať odmenu až do výšky 459 €.

Podmienky získania odmeny:

  • pôžičku bude klient  riadne a včas splácať 
  • dodržiavanie stanovenej doby splatnosti a výšky mesačnej splátky

Odmena sa vzťahuje na pôžičky od 2 000 € do 30 000 €.

Bez poplatkov za:

  • poskytnutie pôžičky
  • predčasné splatenie a mimoriadne splatenie
  • vždy, nielen pri výnimke zo zákona
  • zmeny v pôžičke

Súťaž o poukaz na dovolenku v CK Satur od 3.6.2019 do 31.8.2019 

Ak klient v uvedenom termíne vyplní kontaktnú kartičku, vyplní klientsku analýzu so zamestnancom pobočky, môže vyhrať poukaz na dovolenku v hodnote 500 € podľa vlastného výberu.

Základnou podmienkou získania pôžičky je mať pravidelný príjem. Ak ste zamestnaný, môžete požiadať o ľubovoľnú výšku pôžičky. Ak máte príjem z podnikania, môžete požiadať o pôžičku do výšky 2 500 EUR. Ak nie ste zamestnaný, môžete žiadať o pôžičku v prípade, ak si na náš účet budete zasielať svoj pravidlený príjem (napr.. dôchodok, rodičovský príspevok, príjem z podnikania) po dobu minimálne 6 mesiacov.

Na vybavenie pôžičky v Raiffeisen banke nepotrebujete okrem občianskeho preukazu žiadne dodatočné doklady.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie

0 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5,00% p.a. + štandardná úroková sadzba

Skutočné náklady € Skutočné náklady €