Refinančný úver Tatra bankaKlienti banky si môžu vybaviť predschválený úver nonstop 24 hodín denne 7 dní v týždni cez mobilnú aplikáciu, Internet banking alebo DIALOG Live.

Možnosť získať úver bez dokladovania príjmu, bez dokladovania účelu použitia, bez spoludlžníka a ručiteľa, úver s poistením pre prípad neočakávanej životnej situácie.

 

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie Bez spoludlžníka a ručiteľa. 500 € 30 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru.
Preneste si úver do Tatra banky, riadne ho splácajte a banka vás odmení až do výšky 600 eur.
Banka vás odmení sumou 100 eur za každých prenesených 5 000 eur a riadne splácanie.
Podmienky na vyplatenie benefitu:

  • Dlžník nebol v omeškaní so splácaním.
  • Dlžník neodstúpil od Zmluvy o úvere, ani nezrealizoval predčasné splatenie úveru, ani mimoriadne splátky úveru (s výnimkou úhrady Extra splátky).
  • Dlžník splnil účel Úveru v lehote dohodnutej v Zmluve.
  • Dlžník požiadal o úver a aj akceptoval Zmluvu v prostredí Internet bankingu alebo prostredníctvom služby Internet banking pre mobilné zariadenia (v opačnom prípade Dlžník dostane iba prvú časť benefitu)

Skráťte si splácanie úveru s Extra splátkami. Splátky nad troj-násobok mesačnej splátky je možné realizovať cez žiadosť o predčasné splatenie úveru.

Garantovaná úroková sadzba od 5,99 % do 8,99 % ročne v prípade refinancovania úverov iných bánk, respektíve poskytovateľov spotrebných úverov, a to aj na prípadnú zvyšnú časť úveru, ktorú môžete získať bez dokladovania účelu.

Vek od 18 rokov, trvalý pobyt na území SR a pravidelný príjem.

Zamestnanec  preukáže trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom.

Fyzická osoba - podnikateľ preukáže existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.

Dôchodca preukázať príjem na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (starobný, invalidný, vdovský a výsluhový dôchodok).

Doklad totožnosti, klienti s príjmom poukazovaným do Tatra banky minimálne 6 mesiacov, alebo ľudia s príjmom zo zamestnania, nepotrebujú žiadny doklad o príjme.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 40 €
Poplatok za predčasné splatenie

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatení. Platí ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10000 €.

Pre spotrebiteľské úvery podľa zákona o spotrebiteľských úveroch, náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 1% z predčasne splácanej sumy úveru ak ide o predčasné splatenie v priebehu posledného roka pred konečnou splatnosťou.

Náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 0,5 % z predčasne splácanej sumy úveru.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

9,50 % p. a. + štandardná úroková sadzba

Skutočné náklady na vymmáhanie € Skutočné náklady na vymmáhanie €