Refinančný úver Tatra bankaKlienti banky si môžu vybaviť predschválený úver nonstop 24 hodín denne 7 dní v týždni cez mobilnú aplikáciu, Internet banking alebo DIALOG Live.

Možnosť získať úver bez dokladovania príjmu, bez dokladovania účelu použitia, bez spoludlžníka a ručiteľa, úver s poistením pre prípad neočakávanej životnej situácie.

 

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie Bez spoludlžníka a ručiteľa. 500 € 30 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

 

AKCIA: Možnosť získať odmenu 100 eur v termíne od 16.5 do 26.7.2022 za riadne splácanie úveru.  Ak ste už klientom Tatra banky, odmenu vám banka zdvojnásobí.
Podmienky získania odmrny:

  • spotrebiteľský úver, v období trvania akcie klient prejaví záujem o akciu a banka poskytne záujemcovi bezúčelový úver,
  • klient bude riadne splácať svoje záväzky v banke,
  • klient nezrealizuje predčasné splatenie úveru ani mimoriadne splátky úveru, s výnimkou úhrady Extra splátky prostredníctvom Internet bankingu alebo mobilnej aplikácie Tatra banka,  ak bola táto možnosť zmluvne dohodnutá,
  • ide v poradí o prvý poskytnutý úver klientovi v období trvania akcie, v minimálnej výške 3 000 eur.
V prípade, ak je z úveru splácaný aj skôr bankou poskytnutý úver, do podmienky minimálnej výšky sa nezapočítava táto časť finančných prostriedkov.
Sledované obdobie predstavuje obdobie medzi poskytnutím úveru a 30. 11. 2022.

100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru. 

Úroková sadzba od 4,99 % do 8,99% p. a.

 

Vek od 18 rokov, trvalý pobyt na území SR a pravidelný príjem.

Zamestnanec  preukáže trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom.

Fyzická osoba - podnikateľ preukáže existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.

Dôchodca preukázať príjem na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (starobný, invalidný, vdovský a výsluhový dôchodok).

Doklad totožnosti, klienti s príjmom poukazovaným do Tatra banky minimálne 6 mesiacov, alebo ľudia s príjmom zo zamestnania, nepotrebujú žiadny doklad o príjme.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 40 €
Poplatok za predčasné splatenie

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatení. Platí ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10000 €.

Pre spotrebiteľské úvery podľa zákona o spotrebiteľských úveroch, náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 1% z predčasne splácanej sumy úveru ak ide o predčasné splatenie v priebehu posledného roka pred konečnou splatnosťou.

Náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 0,5 % z predčasne splácanej sumy úveru.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5,00 % p. a. + štandardná úroková sadzba

Skutočné náklady na vymmáhanie € Skutočné náklady na vymmáhanie €