Spotrebný úver na splatenie úverov ČSOBJe to úver na refinancovanie všetkých úverov, povoleného prečerpania účtov alebo kreditné karty z bánk, s možnosťou výrazného zníženie mesačnej splátky a navýšenia úveru.

Časť úveru použijete na splatenie iných úverov a zvyšok môžete použiť na čokoľvek pri navýšení úveru.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie 600 € 40 000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Možnosť zníženia úrokovej sadzby až o 3 %:

  • 2% za refinancovanie úveru.
  • 1%  za zriadenie úveru online v aplikácii ČSOB SmartBanking alebo v Moja ČSOB.

Občania a podnikatelia (fyzické osoby), vek od 18 do 65 rokov, dva doklady totožnosti.

Dva doklady totožnosti, ak je žiadateľom zamestnanec a má príjem poukazovaný min. 3 mesiace na účet v ČSOB, nepotrebuje potvrdenia o príjme ani výpisy z účtu.

Potvrdenie o výške príjmu je potrebné len v prípade, ak žiadateľ o úver nemá príjem poukazovaný na účet vedený v ČSOB počas posledných 3 mesiacov, posledný výpis z účtu s prevedenou mzdou v prípade, ak je príjem poukazovaný na účet v inej banke,

Ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ, je potrebné doložiť kópiu daňového priznania a príloh za posledné zdaňovacie obdobie, originál Potvrdenia o podaní DP a daňových nedoplatkoch.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € % (min. 50 € - max. 50 €) 40 € €
Poplatok za predčasné splatenie

1 % zo splátky ak obdobie medzi splatením úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy presahuje 1 rok, 0,5 % ak obdobie nepresahuje 1 rok, 0€ ak suma splateného úveru za obdobie po sebe idúcich 12 mesiacov nepresahuje 10 000 €

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5% + základná úroková sadzba ECB, pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane plat&iacu

Skutočné náklady v € Skutočné náklady v €