DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE Poštová bankaMôžnosť sporiť pre deti a zabezpečiť im v budúcnosti štúdium na Slovensku alebo v zahraničí. 

Pri pravidelnom  mesačnom sporení od 10 do 500 € klient získa zvýhodnenú úrokovú sadzbu. Pri nesplnení podmienky, alebo pri zostatku nad 100 000 € bude sporenie úročené základnou úrokovou sadzbou.

 

 

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre deti a mladých Nie Áno 10 Ročne Ročne
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Zvýhodnenú úrokovú sadzbu banka garantuje na celú dobu sporenia

Zvýhodnená úroková sadzba na 5 rokov                0,30 %

Základná úroková sadzba                                       0,15 %

Zvýhodnená úroková sadzba  na 10 rokov             0,70 %

Základná úroková sadzba                                       0,35 %

Zvýhodnená úroková sadzba na 15 rokov              1,00 %

Základná úroková sadzba                                       0,50 %

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Predloženie dokladu totožnosti, pravidelné sporenie od 10 do 500 € mesačne, viazanosť sporenia 5, 10 a 15 rokov.

Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
5, 10 a 15 rokov Áno Áno, výbery mimo dňa obnovy sú s poplatkom, po ukončení viazanosti bez poplatku.
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
5 % z vyberanej sumy, pri viazanosti 15 a 17 rokov 10 % z vyberanej sumy
ODDO60 mesiacov120 mesiacov180 mesiacov
10 €500 €0,15%0,35%0,50%