dobré sporenie REZERVA Poštová bankaSporiaci účet bez viazanosti, s možnosťou kedykoľvek finančné prostriedky vkladať a vyberať.

Ak v sledovanom mesiaci bol zrealizovaný výber z účtu dobré sporenie REZERVA, vklad bude úročený zníženou úrokovou sadzbou 0,01%.

Úspory sú chránené v zmysle zákona o ochrane vkladov.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Áno Áno 10 € Ročne Ku koncu kalendárneho roka (k 31. 12.)
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Predloženie platného dokladu totožnosti a vloženie minimálneho vkladu.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Bez viazanosti Áno Áno
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDObez viazanosti
10 €neobmedzene0,05%