eMAX Plus mBankSporenie je bez viazanosti s mesačným pripisovaním úrokov.

Možnosť si založiť až štyri sporiace účty.

 

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Áno Áno 0 € Mesačne Mesačne, e-mailom
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Určený osobám, ktoré dovŕšili vek 18 rokov. Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Bez viazanosti Áno Áno
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDOBEZ viazanosti
0 €neobmedzene0,01%