Fio sporiaci účet Fio bankaZaloženie a vedenie účtu v EUR alebo CZK.
Fio sporiaci účet úročí celý vložený vklad sadzbou 3,00 % p.a., nie je možné k nemu vydať platobnú kartu a počet odchádzajúcich platieb je obmedzený na 4 mesačne.


 

 

 

 

 

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Áno Nie 10 € Mesačne Frekvencia zasielania výpisov je individuálna (podľa požiadavky klienta).
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Doklad totožnosti občiansky preukaz alebo pas, účet je možné otvoriť iba osobne na pobočkách FIO banky.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Bez viazanosti Áno Áno
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDOBEZ viazanosti
10 €neobmedzene3,00%