Kasička - sporiaci účet Raiffeisen BankKasičku - sporiaci účet získa klient pri otvorení účtu, výška sporenia nie je limitovaná, má výhodnejšie úročenie, peniaze je  možné vkladať v hotovosti alebo prevádzať bezhotovostne.

 Možnosť si vybrať z 10 sporiacich cieľov.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Áno Nie 0 € Ročne Mesačná
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Otvorenie bežného účtu a predložiť doklad totožnosti.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Bez viazanosti Áno Áno
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDOBEZ viazanosti
0 €neobmedzene0,05%