mSporenie mBankmSporenie je funkcia bežného účtu mKonto a mKonto #navlastnetriko,  umožňuje šetriť s každou platbou, kde sa automaticky odvedie drobná čiastka z bežného účtu na mSporenie.
4 spôsoby sporenia:
  • možnosť si odkladať pevnú čiastku - z každej platby z mKonta sa na cieľ klientovi pripíše ľubovoľná suma od 0,50 do 2,00 ,.
  • percento z každej platby - z každej transakcie možnosť sporiť od 1 do 10 % zo sumy realizovanej transakcie,.
  • zaokrúhľovať všetky platby - na cieľ klienta sa pripíše rozdiel medzi platenou sumou a sumou zaokrúhlenou na celých 5,00 €. Ak je suma  platby násobkom 5,00 €, na cieľ sa pripíše 2,00 €.
  • alebo si nastavte trvalý príkaz - raz za mesiac sa automaticky prevedie na cieľ klientom určená suma.
Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Áno Áno 5,00 Mesačne Áno, mesačne e-mailom.
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Sporiaci účet je určený osobám, ktoré dovŕšili vek 18 rokov. mSporenie je možné založiť k mKontu (pre klientov od 18 rokov) a k mKontu #navlastnetriko (pre klientov od 15 do 18 rokov).
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie Áno Áno
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0,00 € Jeden bezhotovostný prevod z mSporenia je bezplatný, ďalšie sú za poplatok 1,00 ero.
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0,00
0BEZ viazanosti
5 €2000 €1,00%
2000,01 €neobmedzene0,01%