Online sporiaci účet BKS BankDisponovanie s prostriedkami pomocou BKS Online Banking.

Finančné prostriedky podliehajú Fondu ochrany vkladov Rakúskej republiky.

 

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov
Pre dospelých Áno Áno 0 € Ročne

Mať v banke účet Premium Konto

Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie Áno Áno
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
ODDOBEZ viazanosti
0 €50000 €2,00%