Sporenie pre Účet zadarmo 365.bankMožnosť si otvoriť až 50 sporiacich účtov. V mesiaci, v ktorom sa uskutočnít výber zo sporenia, je úrok 0%.

Neviazané sporenie bez podmienok, s možnosťou kedykoľvek  založiť, zrušiť, poslať alebo vybrať peniaze.

Minimálna hranica sporenia nie je určená, klient sporí podľa svojích možností.

 

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov
Pre dospelých Áno Nie 0 Mesačne
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie Áno Do výšky disponibilného zostatku; v mesiaci v ktorom dôjde k výberu, bude uplatnená znížená úroková sadzba
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDOBEZ viazanosti
0,01 €10000 €0,0365%
10001 €neobmedzene0,00%