Sporiaci účet Depozit s osobným účtom ČSOBPeniaze chránené Fondom ochrany vkladov, po uplynutí 35-dňovej výpovednej lehoty plynie 7-dňová dispozičná lehota na výber prostriedkov z účtu.

Možnosť vypovedania časti alebo celej nasporenej sumy, bez povinnosti pravidelného sporenia. Sporenie si nastavíte  podľa vami zvolenej frekvencie a výšky vkladov.

Raz za kalendárny mesiac je možný výber až do výšky 25% zo zostatku za predchádzajúci deň bez sankcie, pri výbere nad 25% zo zostatku z predchádzajúceho dňa, ako aj pri druhom a ďalšom výbere bez ohľadu na výšku výberu v rámci kalendárneho mesiaca je poplatok 0,75 % z výšky predčasne vyberanej sumy, min. 2,00 €.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Áno Áno 15 € Mesačne Mesačne
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  Zvýhodnená úroková sadzba 0,11% do výšky max. 30 000 €
Ak klient počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca splnil podmienky Aktívneho bežného účtu, získa k 15. dňu aktuálneho mesiaca zvýhodnenú úrokovú sadzbu 0,11% p.a. 

Aktívny účet znamená:

  • klient má zriadený v ČSOB balík služieb Pohoda alebo Extra Pohoda, na ktorom je kreditný obrat min. 400 € mesačne,
  • zrealizuje mesačne aspoň 3 pravidelné platby (na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom),
  • a súčasne zrealizuje aspoň 5 platieb mesačne za tovar a služby debetnou alebo kreditnou kartou vydanou k účtu.

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Predložiť doklad.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
35 dní Áno Nie, mimo dispozičnej lehoty s poplatkom
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDO35 dní
15 €30000 €0,11%