Sporiaci účet pre juniorov VÚBSporiaci účet určený pre deti už od narodenia, zriadený k VÚB Účtu pre juniorov, ktorý umožňuje odkladať voľné finančné prostriedky pri zvýhodnenej úrokovej sadzbe.
Za pravidelné mesačné sporenie od 20 € do 1 000 € môže získať dieťa výhodný bonusový úrok každý mesiac už od zriadenia Sporiaceho účtu pre Juniorov.
Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre deti a mladých Áno Áno 20 € Ročne Ročne
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Možnosť sporiť si za zvýhodnených podmienok s bonusovým úrokom 0,20 % p.a.

Po splnení podmienok v zmysle VOP je sporiaci účet úročený základnou sadzbou 0,01% p.a. + bonusovou sadzbou 0,19% p.a., tzn. spolu 0,20% p.a.

Suma nad 30 000 € je úročená 0,01% p.a.

Podmienky pre získanie bonusového úroku :

  • V príslušnom kalendárnom mesiaci nebol zrealizovaný žiaden výber zo Sporiaceho účtu k hypotéke
  • Minimálna výška sporenia je 20 € maximálne 1 000 € 
  • Majiteľ Sporiaceho účtu k hypotéke je hlavným dlžníkom v zmluve k hypotekárnemu úveru vo VÚB, ktorý je čerpaný a riadne splácaný

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Predložiť doklad totožnosti, vedenie účtu VÚB Účet pre mladých/študentov, pravidelné mesačné platby na sporiaci účet vo výške min. 20 €, max.1 000 €.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie Áno Áno
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDOBEZ viazanosti
20 €3000 €0,20%
3001 €neobmedzene0,01%