Sporiaci účet pre Seniorov VÚBSporiaci účet určený pre všetkých poberateľov dávok dôchodkového zabezpečenia, zriadený k Senior kontu, ktorý umožňuje jednoducho, rýchlo a efektívne odkladať voľné finančné prostriedky.
Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Áno Áno 20 € Mesačne Mesačne
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: AKCIA: Úroková sadzba 0,10% (základná úroková sadzba 0,01 % plus bonusový úrok 0,09%), ak mesačný vklad na Sporiaci účet bude do 30 000 € a klient počas doby sporenia nebude vyberať finančné prostriedky zo sporiaceho účtu. Suma nad 30 000 € je úročená 0,00 % p.a..

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Založenie bežného účtu vo VÚB banke. Sporiaci účet je doplnkovým produktom ku Senior kontu.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Bez viazanosti Áno Áno, v prípade výberu sa zostatok na sporiacom účte úročí len základnou úrokovou sadzbou.
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0
ODDOBez viazanosti viazanosti
20 €30000 €0,10%
30001 €neobmedzene0,00%