Syslenie pre Účet plus 365.bankDve možnosti sporenia:
  • zaokrúhľovanie platieb kartou smerom nahor na najbližšie 1,00 € , 5,00 eur alebo 10 € r, podľa zvoleného sporiaceho pravidla, a presun rozdielu na Syslenie alebo
  • centový zostatok zo všetkých transakcií na účte (z prijatých a odoslaných platieb vrátane aktuálneho zostatku na účte a za platby kartou) banka pošle na Syslenie.
Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Áno Áno 0 € Mesačne Mesačne elektronicky
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Zriadenie účtu v banke.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie Na sporiaci produkt Syslenie sa klientovi zúčtujú finančné prostriedky len z prvých 100 vykonaných platobných operácií v príslušnom kalendárnom mesiaci. Na ďalšie transakcie sa sporiace pravidlo neuplatní. Áno, bez pripísania úroku v mesiaci, v ktorm bol výberr.
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDOBEZ viazanosti
0 €10000 €0,365%
10001 €neobmedzene0,00%