Flexivklad extra VÚBÚroková sadzba garantovaná počas celého obdobia viazanosti, vklad je chránený v zmysle Zákona o ochrane vkladov.

Prídavný vklad sa úročí úrokovou sadzbou prislúchajúcou najbližšej kratšej určenej dobe viazanosti, ako je lehota viazanosti prídavného vkladu, platnej v deň vykonania prídavného vkladu.

Za otvárací vklad sa považuje aj vklad, ktorý sa nachádza na vkladovom účte v deň jeho opätovného viazania (obnovenia).

 

 

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 99 € Ročne Ročne Áno, možnosť realizovať prídavné vklady Áno, možnosť predčasne vybrať každý rok až do 20 % vkladu bez poplatku a to ktorýkoľvek deň
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Doklad totožnosti

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Predčasný výber z vkladového účtu ročne do výšky 20% vkladu je bez sankčného poplatku.

Pri predčasnom výbere sumy presahujúcej 20% vkladu pokuta predstavuje stratu akumulovaných úrokov ku dňu výberu a to maximálne:

  • pri vklade s viazanosťou 36 mesiacov za 1 080 dní,
  • pri vklade s viazanosťou 42 mesiacov za 1 260 dní,
  • pri vklade s viazanosťou 48 mesiacov za 1 440 dní (pre účty zriadené do 31.8.2012 max. za 540 dní).
ODDO36 mesiacov42 mesiacov48 mesiacov
99 €neobmedzene0,01%0,01%0,01%