Termínovaný vklad J&T BankaK termínovanému vkladu možnosť získať:

  • klubovú kartu MAGNUS, ktorá slúži na nákup vybraných benefitov za bony a na zbieranie ďalších bonov, pri zriadení termínovaného vkladu banka pripíše klientovi na účet v klube MAGNUS bony, ktorých suma sa odvíja od výšky vkladu a od dĺžky viazanosti
  • bežný účet (zriadenie a vedenie je bezplatné)
  • služby ePortál a TeleBanking (prehľad účtov a vkladov, výber benefitov klubu MAGNUS, zadávanie transakcií, prolongácií) 

Prostredníctvom jednej vernostnej karty je možné bony zbierať nielen za produkty a služby poskytované J&T BANKOU, ale aj za nákup v prevádzkach uvedených v ePortáli J&T BANKY, kde je možné bonmi aj platiť.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Áno 10 000 € Ročne Nie Nie
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Pri viazanosti na 12 mesiacov zvýhodnená úroková sadzba:
Pre produkt Investičný vklad 70/30 - zvýhodnený úrok +0,20 % k základnej úrokovej sadzbe.
Pre produkt Investičný vklad 50/50 - zvýhodnený úrok +0,40 % k základnej úrokovej sadzbe.
Pre produkt Investičný vklad 30/70 - zvýhodnený úrok +0,60 % k základnej úrokovej sadzbe.

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Minimálna výška vkladu v EUR, CZK a USD pre nového klienta banky je 10 000 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene).

Pre existujúceho klienta banky je minimálna výška vkladu v 3 000 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene ).

Pre menu GBP a CHF je minimálna výška vkladu 100 000 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene ).

Ak vklad Klienta klesne pod minimálnu výšku vkladu, Banka ho nebude úročiť.

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Sankcia za predčasné ukončenie vkladu je dojednaná individuálne.

ODDO6 mesiacov9 mesiacov12 mesiacov15 mesiacov18 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov48 mesiacov60 mesiacov120 mesiacov
10000 €neobmedzene3,20%3,30%3,50%3,40%3,30%3,00%3,00%2,50%2,50%2,50%