Vkladový účet s výpovednou lehotou 33 dní J&T BankaMožnosť disponovať s uloženými financiami po uplynutí zvolenej lehoty od zadania výpovede.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Áno 10 000 € Mesačne Áno Nie, len pri dodržaní výpovednej lehoty 33 dní.
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie

Podmienkou zriadenia vkladu je vloženie minimálneho vkladu vo výške 10 000 EUR.

Existujúci klienti banky môžu vložiť sumu už od 3 000 EUR.

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Sankcia za predčasné ukončenie vkladu je individuálna.

ODDO1 mesiac
10000 €neobmedzene3,60%