Zverejnené: 31.08.2023

ČSOB mení svoj cenník od 1.9.2023


Article image
ČSOB banka od 1. septembra 2023 upravuje svoj cenník poplatkov. Zmeny sa dotknú SEPA platobných operácií, kde banka zavádza nový poplatok, Debetných a Kreditných kariet, kde sa niektoré poplatky zvýšia ale naopak niektoré aj znížia. Pri úveroch na bývanie banka zrušila poplatok za preverenie stavu stavby bankou a urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver.

Bezhotovostné platobné operácie

SEPA platobné operácie
Banka zavádza nový poplatok vo výške 12,00 eur pri:
  • SEPA trvalý platobný príkaz - zadanie v pobočke.
  • Súhlas so SEPA inkasom - zadanie v pobočke.

Platobné karty

Debetné platobné karty
Poplatky za platobné karty a služby ku kartám
Banka znížila poplatok pri Znovuvydanie karty v prípade straty, krádeže, zmeny údajov držiteľa karty, predčasnej obnovy karty , poškodenia karty na 5,00 eur, z pôvodných 15,00 eur.
A zároveň zvýšila poplatok za Zaslanie PIN do pobočky na 15,00 eur, z pôvodných 10,00 eur.
Banka ruší poplatok vo výške 5,00 eur za Opätovné zaslanie PIN a Zmenu čísla účtu k platobnej karte.

Kreditné platobné karty
Poplatky za platobné karty a služby ku kartám
Banka znížila poplatok pri Znovuvydanie karty v prípade straty, krádeže, zmeny údajov držiteľa karty, predčasnej obnovy karty, poškodenia karty na 5,00 eur, z pôvodných 15,00 eur.
A zároveň zvýšila poplatok za Zaslanie PIN do pobočky na 15,00 eur, z pôvodných 10,00 eur.

Banka ruší poplatok vo výške 5,00 eur za Opätovné zaslanie PIN a 15,00 eur za Zmeny údajov držiteľa karty.

Úvery

ČSOB Účelový úver na bývanie a ČSOB Úver zabezpečený nehnuteľnosťou
K poplatku za predčasné splatenie úveru vo výške skutočných nákladov, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky banka doplnila poznámku.
Poplatok neplatí:
  • ak mimoriadna splátka úveru t.j. celkové predčasné splatenie úveru na bývanie alebo jeho časti bude realizované k dátumu zmeny platnosti úrokovej sadzby v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby alebo
  • ak výška splátky nepresiahne v jednej alebo viacerých splátkach spolu 30% istiny počas kalendárneho roka, pričom klient má právo uskutočniť takúto splátku jedenkrát v kalendárnom mesiaci alebo
  • ak bude realizované 1x ročne, ak ide o úver na bývanie s variabilnou úrokovou sadzbou, pri ktorom nedošlo k zmene úrokovej sadzby úveru za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

Banka upravuje poplatok za Kópiu dokladu na 20,00 eur + DPH / doklad, predtým to bolo 20,00 eur + DPH.

Ostatné poplatky
Banka ruší poplatok 40,00 eur za  Preverenie stavu stavby Bankou a poplatok 200,00 eur za Urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver.
 
Autor článku: Iveta Hudáková


 Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách