Zverejnené: 27.11.2020

Koľko poistencov zmení zdravotnú poisťovňu k 1.1.2021?


Article image
Zdravotnú poisťovňu od januára 2021 zmení viac ako 168 000 ľudí. Najviac poistencov odišlo zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne v počte 54 254,  najviac poistených pribudlo do zdravotnej poisťovne Union v počte 27 512 a do zdravotnej poisťovne Dôvera prešlo v počte 26 742 poistencov. Pre zmenu zdravotnej poisťovne sa tento rok rozhodlo o 73 688 menej poistencov ako minulý rok. 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou akceptoval 168 526 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2021, čo predstavuje 3,39 % z celkového počtu poistencov (minulý rok bolo akceptovaných 242 214 prihlášok, t. j. 4,69 %). 7 047 prihlášok úrad neakceptoval (minulý rok to bolo 5 968 prihlášok).
 
Dôvod neakceptovania prihlášky Počet spolu
Duplicitná prihláška 3 758
Nemá poistný vzťah 641
Nesúhlasí meno alebo priezvisko 93
Nie je v CRP 109
Späť vzatá prihláška 2 379
Úmrtie 67
Sumár 7 047Počet poistencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach k 31. 10. 2020
Zdravotná poisťovňa    Počet poistencov 
Dôvera    1 627 261
VŠZP    2 963 317
Union       580 855
 
Úbytok/prírastok jednotlivých zdravotných poisťovní
Zdravotná poisťovňa    Úbytok/prírastok poistencov    Podiel v %
Dôvera    26 742   1,64%
VŠZP    -54 254   -1,83%
Union    27 512   4,74%
 
Odhad počtu poistencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach k 1. 1. 2021
Zdravotná poisťovňa    Odhad počtu poistencov     Podiel v %
Dôvera    1 654 003   31,98%
VŠZP    2 909 063   56,25%
Union       608 367   11,76%
 

Zdroj: ÚDZS

V čom sa líšia zdravotné poisťovne?

Zdravotné poisťovne poskytujú svojim poistencom zákonom danú starostlivosť, na ktorú má každý poistenec nárok. Nad rámec zákonných povinností zdravotné poisťovne ponúkajú aj rôzne benefity, ktoré sú pre väčšinu klientov rozhodujúce pri ich výbere. Za tieto benefity si klient väčšinou nedopláca. Ide napríklad o:
  • vrátenie doplatkov za lieky,
  • príspevky na ošetrenie u zubára,
  • zľavy na očkovacie vakcíny,
  • príspevky na kúpele a rekreačné poukazy,
  • nadštandardné izby,  
  • preventívne prehliadky nad rámec zákona,
  • online zdravotnú kartu a pod.
 

Ktorá zdravotná poisťovňa je pre vás najlepšia?

Pri výbere zdravotnej poisťovne prihliadajte na váš zdravotný stav a o aké vyšetrenia nad rámec zákona by ste mali záujem. Myslíte na benefity, ktoré zdravotné poisťovne poistencom ponúkajú.

To, či sa vám oplatí zmeniť zdravotnú poisťovňu, záleží od vašej individuálnej situácie, nakoľko zdravie človeka je nepredvídateľné. Benefitov je veľa, ale ak už ste niekde poistený, je dobré tieto benefity poznať a využívať ich.

 

Zmena zdravotnej poisťovne

Zdravotnú poisťovňu môžete zmeniť len raz ročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Termín najneskoršieho podania prihlášky je 30. september. Po jej akceptovaní Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa stanete od 1. januára poistencom novej zdravotnej poisťovne.
 
Ak si neviete vybrať, poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie. Tiež vás informujú o všetkých plusoch a mínusoch jednotlivých poisťovní. Zdravotné poistenie si môžete porovnať aj cez internet.

Autor článku: Iveta Hudáková
 
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách