Zverejnené: 23.02.2024

NBS upozornenie na nelegálnu činnosť Future Capital Slovakia s.r.o


Article image
Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti Future Capital Slovakia s.r.o., ktorá ponúka možnosť investovať do kryptoaktív prostredníctvom webovej stránky  Future Capital Slovakia s.r.o. Napriek požiadavke vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov, spoločnosť nedisponuje požadovanou viazanou živnosťou na poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny a peňaženky virtuálnej meny.


Skôr ako budete investovať do kryptoaktív, zvážte riziká

Investovanie na trhu s kryptoaktívami v sebe zahŕňa rôzne riziká, pričom jedným z týchto rizík sú časté podvody. Národná banka Slovenska preto dlhodobo upozorňuje spotrebiteľov, aby si v prípade záujmu o investovanie do kryptoaktív dôsledne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu.

Ako uviedla NBS, najpriamočiarejším podvodom sú falošní poskytovatelia služieb kryptoaktív. Tieto subjekty od klientov prijmú peniaze, prípadne kryptoaktíva, a klientom nedajú vôbec nič. Práve preto neustále menia názvy a zakladajú nové webstránky. Na nalákanie klientov často zneužívajú mená známych osobností a sľubujú rýchle a bezrizikové zhodnotenie investície.

Podvodné kryptoaktíva

V súčasnosti existujú tisíce kryptoaktív a každý deň vznikajú ďalšie a ďalšie. Veľká časť z nich v najbližších rokoch príde o celú hodnotu a po čase sa stanú bezcennými. To, že niektoré kryptoaktívum klesne na nulu, však ešte automaticky neznamená, že išlo o podvod. Za mnohými zlyhanými kryptoaktívami boli reálne plány, ktoré však na trhu neuspeli. Iné kryptoaktíva boli od začiatku podvodom, ktorých cieľom bolo iba okradnúť investorov.

Na rozdiel od investičných finančných nástrojov - Garančný fond investícií  či bankových vkladov -Fond ochrany vkladov, nie sú investori pri nákupe kryptoaktív nijako chránení. V prípade, že sa stanú obeťou podvodu alebo poskytovateľ služieb kryptoaktív skrachuje, nemajú klienti žiadny nárok na náhradu od štátu.

Národná banka Slovenska pred uskutočnením akejkoľvek investície odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možností, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.  NBS zároveň spotrebiteľom neodporúča do kryptoaktív investovať viac, ako si môžu dovoliť stratiť.

NBS začne od 30.12.2024 vykonávať dohľad nad poskytovateľmi služieb kryptoaktív.
Zdroj: NBS
 
Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách