Zverejnené: 02.12.2021

Tatra banka mení cenník od 31.1.2022


Article image


Tatra banka od 31.januára 2022 upravuje svoj cenník poplatkov. Zmeny sa budú týkať úpravy a doplnenia textov pri depozitných produktoch, platobných kartách, úverov a poskytovania 100 % zľavy za vedenie detského účtu. Zmeny sa týkajú hlavne SEPA okamžitej platby.
 Depozitné produkty

 
Účet s balíkom služieb Tatra Personal.
 
Banka zaviedla zmenu pri zľave z poplatku za vedenie Detského účtu.  Zľava z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb Tatra Personal vo výške 100 % sa poskytne  deťom vo veku od 0 rokov do dovŕšenia 15. roku.
 
Predtým bola zľava z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb Tatra Personal  pre deti vo veku od 0 rokov do dovŕšenia 15. roku, ak mal v banke otvorený bežný účet s balíkom služieb Tatra Personal zároveň aj zákonný zástupca majiteľa tohto bežného účtu.
 
Zľava z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb Tatra Personal vo výške 50 % sa poskytne:
vypustenie textu vygenerovaného v aplikácii MobilePay.
 

Klientom, ak v sledovanom období (v zmysle bodu 20. tohto článku) zrealizovali aspoň sedem transakcií prostredníctvom nasledujúcich inovácií Tatra banky: mobilná aplikácia Tatra banka, VIAMO, platba na internete s využitím jednorázového čísla karty. Zľavu poskytne banka z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb klienta využívajúceho inovácie, t. j. aj v prípade, že tieto inovácie bude využívať ako disponent na účte iného klienta. Za transakciu sa pritom nepovažuje platba vykonaná medzi účtami rovnakého majiteľa.
 
 
Predtým to bolo:  klientom, ak v sledovanom období zrealizovali aspoň sedem transakcií prostredníctvom nasledujúcich inovácií Tatra banky: mobilná aplikácia Tatra banka, VIAMO, platba na internete s využitím jednorázového čísla karty, vygenerovaného v aplikácii MobilePayTB. Zľavu poskytne banka z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb klienta využívajúceho inovácie, t. j. aj v prípade, že tieto inovácie bude využívať ako disponent na účte iného klienta. Za transakciu sa pritom nepovažuje platba vykonaná medzi účtami rovnakého majiteľa. 

Služba zahrnutá v cene balíka – úprava textu: 

Neobmedzený počet automatizovaných transakcií mesačne, vrátane platieb kartou, výberov hotovosti z bankomatov Tatra banky a výberov hotovosti z bankomatov skupiny Raiffeisen Bank International AG1. 

Predtým neobmedzený počet automatizovaných transakcií mesačne, vrátane platieb kartou, výberov hotovosti z bankomatov Tatra banky a výberov hotovosti z bankomatov členských bánk Raiffeisen Bank International AG1.
 

Platobné služby 

Bezhotovostné operácie 
Doplnenie pojmu: SEPA platba a SEPA okamžitá platba v rámci krajín EÚ a EHP , SEPA inkaso.
 
V rámci krajín EÚ a EHP v mene členského štátu EÚ a EHP (v prípade, že takýto prevod nespĺňa podmienky SEPA platby a SEPA okamžitej platby).
 
Predtým SEPA platba v rámci krajín EÚ a EHP a SEPA inkaso.
V rámci krajín EÚ a EHP v mene členského štátu EÚ a EHP (v prípade, že takýto prevod nespĺňa podmienky SEPA platby).
 

Platobné karty 

Debetné karty 
MasterCard
 
Pridanie poznámky pri poplatku za výber hotovosti - z bankomatu iných bánk v SR a v zahraničí s poplatkom 3,00 eur: 
pri výbere hotovosti z bankomatu si môže majiteľ bankomatu (najčastejšie banka) účtovať poplatok za sprístupnenie bankomatu, tzv. access fee*. Majiteľ bankomatu je povinný zobraziť informáciu o poplatku v jazyku, ktorý si zvolil držiteľ karty, ešte pred začatím výberu. Držiteľ karty má možnosť výber zrušiť, ak s poplatkom nesúhlasí. V tomto prípadne nejde o poplatok Tatra banky, ale majiteľa bankomatu, ktorý si aj stanovuje jeho výšku. Poplatky, ktoré účtuje Tatra banka svojim klientom, sú uvedené v aktuálnom Sadzobníku poplatkov. 
 
Kreditné karty 
Visa Platinum
 
Pridanie poznámky pri poplatku za výber hotovosti - z bankomatu iných bánk v SR a v zahraničí s poplatkom 15,00 eur:  
pri výbere hotovosti z bankomatu si môže majiteľ bankomatu (najčastejšie banka) účtovať poplatok za sprístupnenie bankomatu, tzv. access fee*. Majiteľ bankomatu je povinný zobraziť informáciu o poplatku v jazyku, ktorý si zvolil držiteľ karty, ešte pred začatím výberu. Držiteľ karty má možnosť výber zrušiť, ak s poplatkom nesúhlasí. V tomto prípadne nejde o poplatok Tatra banky, ale majiteľa bankomatu, ktorý si aj stanovuje jeho výšku. Poplatky, ktoré účtuje Tatra banka svojim klientom, sú uvedené v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.
 
*Access fee je informácia o možnom poplatku pri výbere hotovosti za sprístupnenie bankomatu inej banky, ktorý je účtovaný majiteľom bankomatu.
 

Úvery 

Bezúčelový úver  / Refinančný úver 
Po novom bude Bezúčelový úver / Refinančný úver/ Na splátky, predtým bol iba Bezúčelový úver / Refinančný úver. 
Na Úver na splátky sa nebude vzťahovať poplatok vo výške 2 % z výšky poskytnutého úveru, max. 300 eur, tak ako pri refinančnom úvere.


Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách