Zverejnené: 01.08.2018

Termínovaný vklad v mene HUF


Article image

Termínovaný vklad umožní zaujímavejšie zhodnotiť voľné finančné prostriedky, ako bežný účet.  Výhodou termínovaných vkladov je, že sú chránené v zmysle Zákona o ochrane a  istota, že počas celej doby viazanosti sa úroková sadzba nezmení.
Úrokové sadzby banky  vyhlasujú vo svojich úrokových lístkoch. Niekedy banka ponúka výhodnejšie úrokové sadzby na určitej vybranej zahraničnej mene.

Ak máte nejaké forinty a uvažujete ich zhodnotiť,  prinášame vám aktuálne porovnanie termínovaných vkladov vedených v mene HUF v jednotlivých bánkách.

          Termínovaný vklad v mene HUF

  1M 3M 6M 12M 24M
VÚB * * * * *
UniCredit Bank 0% 0% 0% 0%  /
OTP Bank 0% 0% 0% 0% /
J&T Bank 0% 0% 0% 0% 0%
KDB Bank 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% /

Úrokové sadzby pre termínované vklady v HUF sa stanovujú individuálne na Obchodnom mieste VÚB, a. s.


Minimálny vklad pri termínovanom vklade v jednotlivých bankách

VÚB -  s minimálnym vkladom 40 000 HUF

UniCredit Bank -  s minimálnym vkladom 10 500 HUF

OTP banka -  s minimálnym vkladom 50 000 HUF

J&T Bank -  s minimálnym vkladom 3 204 300 HUF

KDB Bank - s minimálnym vkladom 100 000 HUF

 

Ak si chcete vložené finančné prostriedky vybrať pred ukončením viazanosti vkladu, banka si bude účtovať poplatok za predčasný výber. Pred vkladom je preto dobre si zvážiť, na aké dlhé obdobie si chcete peniaze do banky uložiť.

 

Prehľad sankčných poplatkov jednotlivých bánk pri predčasnom výbere peňazí z termínovaných vkladoch.

VÚB

 • pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) je zníženie úrokov za 15 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane) je zníženie úrokov za 45 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane) je zníženie úrokov za 90 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 9 mesiacov (vrátane) je zníženie úrokov za 135 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane) je zníženie úrokov za 180 dní

 

UniCredit Bank

 • pri viazanosti do 1 mesiaca, vrátane s poplatkom 1% p. a. z celej sumy pôvodného vkladu za každý deň od výberu do pôvodnej splatnosti vkladu, min.5 €,
 • viazanosť nad 1 mesiac 50% z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní min. polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti

100% z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní menej ako polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti

 

OTP banka

V prípade predčasného výberu (zrušenia) termínovaného vkladu banka zníži úroky z vyberanej sumy za určitý počet dní. Pri viazanosti:

 • do 30 dní za 10 dní
 • do 90 dní za 20 dní
 • do 180 dní za 50 dní
 • do 365 dní za 120 dní

Maximálne však do výšky akumulovaných úrokov za vyberanú sumu v čase predčasného výberu, resp. ukončenia vkladu (pri sankčnom poplatku sa nesiaha na klientov pôvodný vklad).

 

J&T Bank

Sankcia za predčasné ukončenie vkladu je individuálna.

 

KDB Bank

Pri  predčasnom výbere je možné vybrať len celý vklad bez nároku na úrok, nie je možné zrušenie viazanosti iba pre časť vkladu.

Pri predčasnom zrušení viazanosti termínovaného vkladu banka uplatňuje úrokovú sadzbu stanovenú pre netermínované vklady, platnú v deň zrušenia viazanosti.

 

Aktualizácia údajov k 1.8.2018

Porovnať všetky termínované vklady môžete TU

 

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách