Zverejnené: 14.09.2022

Ttransakčný poplatok


Ak sa rozhodnete podiel vo fonde predať, alebo chcete nejaké aktíva nakúpiť, musíte počítať s transakčným poplatkom. Tak ako pri vstupných a výstupných poplatkoch, aj pri transakčnom poplatku vám pri zaúčtovaní poplatku za kúpu môže sprostredkovateľ druhý poplatok odpustiť. Výška transakčného poplatku nepredstavuje percento z výšky hodnoty aktíva, ale ide o presne stanovenú čiastku. Z toho vyplýva, že predaj alebo nákup sa skôr oplatí pri vyšších sumách. Transakčný poplatok závisí aj od toho, akého sprostredkovateľa si vyberiete.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách