Zverejnené: 16.08.2019

VÚB mení svoj cenník od 1.11.2019


Article image

VÚB banka od 1. novembra 2019 opäť upravuje poplatky za služby. Zvyšuje poplatky pri hotovostných a bezhotovostných operáciach, pri debetných platobných kartách, zmenárenských a pokladničných službách.

VÚB kontá

V ponuke už nie je bezplatný Detský účet Start Junior  pre deti od 8 do 14 rokov.

Služby spojené s bežnými, vkladovými účtami a vkladnými knižkami v EU a v cudzej mene

Banka zrušila poplatok vo výške 3,00 € za Zrušenie vkladnej knižky a poplatok 33,20 € za Umorovacie konanie vkladových a depozitných certifikátov na meno a doručiteľa.

Hotovostné operácie na účtoch v € a na účtoch v cudzej mene

Klienti si od novembra priplatia za Výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta:

  • do 5 000 €, resp. prepočet v CM (vrátane)  bude poplatok vo výške  4,00 €, predtým 3,50 €,
  • nad 5 000 €, resp. prepočet v CM bude  poplatok vo výške 4,00 €, predtým 3,50 €.

Bezhotovostné operácie/platobný styk

Zvyšovanie poplatkov sa dotkne aj SEPA–Europrevody a SEPA inkasá na pobočke a Urgentných prevodov v rámci VÚB, a.s. na pobočke. Poplatok za služby bude vo výške 3,00 €, predtým bol 2,20 €.

Ostatné služby pre SEPA – Europrevody a SEPA inkasá

Za Trvalý príkaz, automatický prevod -zmena / zrušenie pobočke,  Zrušenie SEPA-Europrevodu SEPA inkasa pred zúčtovaním pobočke a Autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR) -zmena / zrušenie pobočke si klient zaplatí 3,00 €, predtým 2,20 €.

Platobné Karty

Debetné platobné karty

Vydanie / vedenie/ obnova

Banka zaviedla pri debetných kartách mesačné poplatky, pretým boli ročné poplatky a došlo aj k ich zvýšeniu.

Visa Inspire Gold 3,00 € / mesiac, predtým  30,00 €/rok

Visa Inspire  1,20 € / mesiac, predtým 8,30 €/rok

Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka)  0,50 € / mesiac,  predtým  4,00 €/rok

Maestro Dobrý anjel  1,20 € / mesiac, predtým  8,30 €/rok

Bratislavská Mestská karta Maestro BMK bezplatne / 3,00 € za obnovu, predtým  0 €.

 

Výber hotovosti debetnými platobnými kartami:

Za službu cashback si klienti zaplatia 0,50 €.

Služby k platobným kartám - Debetné platobné karty

Znovu vydanie karty na pobočke banky bude za poplatok 15,00 €, predtým 10,00 €.

Doručenie platobnej karty/ PIN-u kuriérom na území SR za poplatok 10,00 €, predtým 5,00 €.

Zobrazenie zostatku cez bankomat VÚB, a.s za poplatok 0,05 €, predtým  0,00 €.

Zobrazenie zostatku cez bankomat na Slovensku  (okrem VÚB, a.s.) a v zahraničí za poplatok 0,50 €, predtým 0,30 €.

Ostatné zmeny zadané na pobočke banky za poplatok 5,00 €, predtým 3,50 €

Pri debetných kartách už nebude banka poskytovať:

Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou v rámci SR,  predtým bola táto služba spoplatnená vo výške  poštovného + obálka.

Vyhotovenie a zaslanie elektronického výpisu cez vybrané služby Nonstop banking alebo na e-mailovú adresu  pri debetných kartách za poplatok 0,00 €.

Znovu vytlačenie výpisu pri debetných kartách za poplatok 20,00 €.

V cenníku banky pribudol poplatok vo výške 3,00 € za Bezhotovostnú platbu kartou za hazardné hry ( pri kreditných kartách je táto služba bezplatná).

Cezhraničná konverzia bude spoplatnená vo výške  2% z transakcie, predtým 1,5% z transakcie.

Služby nonstop banking (Elektronické bankovníctvo)

Pribudla bezplatná služba Zasielanie PUSH notifikácií a notifikácií do schránky správ v Nonstop banking.

Úvery

Úvery na bývanie

V cenníku pribudli poplatky za:

Iné úkony súvisiace s úverom na podnet dlžníka za poplatok 50,00 €.

Postupné čerpanie úveru za poplatok 50,00 €.

Nevyčerpanie úveru za poplatok 2 % z nedočerpanej sumy.

Vyhotovenie kópie dokumentácie súvisiacej s úverom na žiadosť dlžníka za poplatok 0,20 € / strana.

Pokladničné a zmenárenské služby

Výmena nominálnych hodnôt:

  • v počte bankoviek nad 10 ks sa bude uplatňovať odplata za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava) za poplatok 4,00 €, predtým to bol poplatok 3,50 €. 
  • v počte mincí nad 100 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 100 ks mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 100 ks sa nezapočítava) za poplatok 4,00 €, predtým bol poplatok 3,50 €. 

 

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách