Zverejnené: 06.03.2020

VÚB mení svoj cenník od 1.6.2020


Logo VÚB
VÚB banka od 1.júna 2020 zvyšuje poplatky pri hotovostných a bezhotovostných operáciach, pri SEPA prevodoch, pri debetných a kreditných kartách. Zvyšovaniu poplatkov sa nevyhli ani úvery na bývanie, pokladničné a zmenárenské služby.

Bežné účty v € a v cudzích menách a VÚB Kontá

Odovzdávanie výpisov poštou bude za poplatok 1,50 €/obálka, predtým bol poplatok poštovné + obálka.
Odovzdávanie výpisov osobne v pobočke častejšie ako 1x mesačne bude za poplatok 10,00 € / výpis a Odovzdávanie výpisov osobne v pobočke 1x mesačne a menej často  bude bezplatne.
Predtým za Odovzdávanie výpisov osobne v pobočke bol poplatok 10,00 € / výpis.
Banka zrušila službu Zrušenie služby Odovzdávanie výpisov schránkou, ktorá bola za poplatok 10,00€ / schránka.

Hotovostné operácie na účtoch v € a na účtoch v cudzej mene

Vklad v hotovosti na účet vedený vo VÚB, a. s.:
 • mince € do 50 ks (vrátane) a bankovky bude za poplatok 1,50 €
 • mince € nad 50 kusov a bankovky – za každých začatých 50 ks mincí (vrátane prvých 50 ks) bude za poplatok 1,50 €
Predtým
 • mince € do 100 ks (vrátane) a bankovky za poplatok 1,00 €
 • mince € nad 100 kusov a bankovky – za každých začatých 100 ks mincí (vrátane prvých 100 ks) za poplatok 1,00 €
 
Výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta (neúčtuje sa pri výbere a opätovnom vklade v prospech účtu vo VÚB, a. s.) :
 • do 5 000 €, resp. prepočet v CM (vrátane) bude za poplatok 5,00 €,  predtým to bolo za 4,00 €.
 • nad 5 000 €, resp. prepočet v CM  bude za poplatok5,00 €, predtým to bolo za 4,00 €.
Šeková knižka – predaj bude za poplatok 3,00 €, predtým bol poplatok 1,30 €.
 
Vkladové účty a vkladné knižky:
Vklad v hotovosti:
 • mince € nad 50 kusov – za každých začatých 50 ks mincí (vrátane prvých 50 ks) za poplatok 1,50 €,
predtým
 • mince € nad 100 kusov – za každých začatých 100 ks mincí (vrátane prvých 100 ks)  za poplatok 1,00 €.  

Bezhotovostné operácie / platobný styk

SEPA–Europrevody, SEPA inkasá a Urgentné prevody v rámci VÚB, a.s. v pobočke budú za poplatok 5,00 €, predtým bol poplatok 3,00 €.

Ostatné služby pre SEPA – Europrevody a SEPA inkasá

Zvýšenie poplatku na 5,00 € z pôvodných 3,00 € bude pri:
 • Trvalý príkaz, automatický prevod - zmena / zrušenie v pobočke
 • Zrušenie SEPA-Europrevodu a SEPA inkasa pred zúčtovaním v pobočke
 • Autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR) - zmena / zrušenie v pobočke 

Banka zrušila poplatok 10,00 € za Osobitné potvrdenie o vykonanej platbe.
 

Ostatné prevody pre non SEPA – prevody, urgentné europrevody a urgentné non SEPA - prevody

Banka zrušila poplatok 10,00 € za Potvrdenie o vykonanom prevode (SWIFT, avízo, osobitné potvrdenie) zaslané poštou, emailom, osobne.

Platobné karty - Debetné karty


Výber hotovosti debetnými platobnými kartami:
 • z bankomatu (okrem VÚB, a. s.) a cez službu Cash advance na Slovensku a v zahraničí bude za poplatok 3,00 €
Predtým
 • z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB, a. s.) a v zahraničí za poplatok 2,50 €
 • Cash advance na území SR a v zahraničí za poplatok 1,5 % z transakcie, min. 7,00 €

Platobné karty - Kreditné karty


Výber hotovosti (bankomat, Cash advance):

Mastercard Standard  - 2% z transakcie, min. 8,00 €, predtým 2% z transakcie, min. 7,60 €.
Mastercard World  - 2% z transakcie, min. 8,00 €, predtým 3,00 €.
Šikovná karta  - 2% z transakcie, min. 8,00 €, predtým 2% z transakcie, min. 7,60 € / z bankomatu VÚB, a. s. 2,30 €.

Služby k platobným kartám
Bezhotovostná platba kartou za hazardné hry  pri debetných aj kreditných kartách bude za poplatok 3,50 €.
Predtým pri debetných kartách bol poplatok 3,00 € a pri kreditných kartách bola služba bezplatná.
Cezhraničná konverzia - kreditné karty bude za poplatok 2 % z transakcie.

Úvery na bývanie

Poskytnutie úveru bude za poplatok 2 % z objemu úveru, predtým bol poplatok 0,80 % z objemu úveru.
Iné úkony súvisiace s úverom na podnet dlžníka budú za poplatok 100,00 €, predtým to bolo 50,00 €.
Vyhotovenie kópie dokumentácie súvisiacej s úverom na žiadosť dlžníka bude za poplatok 0,30 €/strana, predtým bol poplatok 0,20 €/strana.
 

Pokladničné a zmenárenské služby

Výmena nominálnych hodnôt:
 • v počte bankoviek nad 10 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava) 5,00 €, predtým to bolo 4,00 €
 • v počte mincí nad 100 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 100 ks mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 100 ks sa nezapočítava) 5,00 €, predtým to bol poplatok 4,00 €
 Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Odborníci Finančného kompasu v médiách