Investičné životné poistenie


Zobraziť stĺpce v tabuľke
(V prehľade si môžete zobraziť maximálne 2 ďalšie parametre.)

Pozrite si porovnanie a nechajte si poradiť ešte dnes.
Všetky výpočty presne zohľadňujú metodiku Európskej komisie a NBS

1.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt Investičné životné poistenie (5UL) – program Quantum - Fidelity Global Dividend fond
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 1,06 %
Ročný výnos 9.49 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 163 551,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
2.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt Provital Invest - SPORO Fond maximalizovaných výnosov
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 1,29 %
Ročný výnos 8.58 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 139 000,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
3.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok - Spängler IQAM Equity Select Global
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 1,10 %
Ročný výnos 7.68 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 115 765,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
4.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt Moja investícia - FOND MAXIMALIZOVANÝCH VÝNOSOV
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 1,98 %
Ročný výnos 6.46 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 91 953,60 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
5.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt PROFI INVEST - Balansovaný fond
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 0,89 %
Ročný výnos 6.35 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 86 916,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
6.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt BUDÚCNOSŤ KOMPLET - Balansovaný fond
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 0,93 %
Ročný výnos 6.02 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 104 281,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
7.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt ERGO Invest II - ERGO Live Invest Dynamic EUR.
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 4,88 %
Ročný výnos 5.63 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 77 293,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
8.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt UNIQÁT Invest - C-QUADRAT ARTS - Best Momentum
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 1,00 %
Ročný výnos 5.53 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 75 578,80 €
Odporúčaná doba zmluvy Do konca dojednanej poistnej doby
Detail
9.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt Allegro Premium KLASIK - Flexibilná investičná stratégia
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 0,79 %
Ročný výnos 4.36 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 62 147,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
10.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt ŽIVOT KOMPLET - Balansovaný fond
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 2,89 %
Ročný výnos 4.35 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 60 897,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
11.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt ERGO Invest II - ERGO Live Invest Balanced EUR.
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 4,32 %
Ročný výnos 4.28 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 61 130,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
12.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt UNIQÁT Invest - C-QUADRAT ARTS - Total Return Flexible
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 0,93 %
Ročný výnos 3.95 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 74 511,80 €
Odporúčaná doba zmluvy Do konca dojednanej poistnej doby
Detail
13.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt La Vita KLASIK - Flexibilná investičná stratégia
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 1,36 %
Ročný výnos 3.79 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 56 202,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
14.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt La Vita KLASIK - Generali Vyvážená stratégia
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 1,31 %
Ročný výnos 2.94 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 48 483,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
15.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt La Vita KLASIK - Generali Konzervatívna stratégia
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 1,30 %
Ročný výnos 2.91 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 48 268,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
16.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt ERGO Invest II - ERGO Live Invest Conservativ EUR.
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 3,57 %
Ročný výnos 2.74 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 47 314,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
17.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt La Vita KLASIK - Generali Rastová stratégia
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 1,29 %
Ročný výnos 2.71 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 46 597,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
18.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt PROFI INVEST - Vyvážený fond
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 0,71 %
Ročný výnos 2.58 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 45 083,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
19.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt Investičné životné poistenie (5UL) – program Quantum - C – QUADRAT Best Momentum fond
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 0,67 %
Ročný výnos 1.94 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 40 936,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
20.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt BUDÚCNOSŤ KOMPLET - Vyvážený fond
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 0,93 %
Ročný výnos 1.94 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 61 125,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
21.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt Investičné životné poistenie (5UL) – program Môj Život - Zmiešaný fond
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 2,61 %
Ročný výnos 1.35 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 37 172,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
22.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt Kumulative MAX - AXA Balanced Solutions
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 3,04 %
Ročný výnos 1.15 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 30 413,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
23.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt Investičné životné poistenie (5UL) – program Môj Život - C – QUADRAT Total Return Global fond
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 1,52 %
Ročný výnos 0.61 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 33,02 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail
24.
Poisťovňa Logo IŽP
Produkt nvestičné životné poistenie PlusLife - Vyvážené portfólio
Ukazovateľ nákladovosti (RYI) 1,48 %
Ročný výnos -0.09 %
Stupeň rizika 3
Výška poistného plnenia 29 575,00 €
Odporúčaná doba zmluvy 30 rokov
Detail


Prepočty ukazujú, ako by sa mohlo vyvíjať investičné životné poistenie v období ďalších 15, prípadne 30 rokov, pri rôznych scenároch, za predpokladu, že investujete (hradíte poistné) 1000 EUR ročne. Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z Vašej investície. Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe skutočného vývoja v minulosti, zohľadňujú posledných 5 rokov vývoja. To, čo v skutočnosti dostanete, sa bude líšiť v závislosti od toho, aké budú výsledky na trhu a ako dlho si ponecháte svoj produkt. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu. Tieto hodnoty nezohľadňujú Vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa Vám vráti. Percentá priemerného výnosu v tabuľke vyjadrujú priemerný ročný zisk alebo stratu (v prípade zápornej hodnoty) z dovtedy investovaných prostriedkov). Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok,

Údaje v tabuľkách vychádzajú z ilustračného modelového príkladu a nereprezentujú individuálne požiadavky klienta.