Zverejnené: 09.05.2018

Aktívne alebo pasívne fondy?


Article image

Odpoveď na otázku, či budúcnosť investovania je v aktívne riadených fondoch, alebo ETF, teda indexových fondoch smeruje podľa spoločnosti Fidelity International k tomu, že optimálna by mohla byť kombinácia. Spoločnosť vychádza z toho, že indexové fondy zarábajú lepšie v časoch nízkej volatility. Na druhej strane v časoch väčších výkyvov je väčší priestor pre aktívnych správcov zhodnotiť peniaze lepšie.

Uvedený graf ukazuje, ako sa za posledných 7 rokov darilo aktívnym a pasívnym fondom pri rôznych triedach aktív. Svetlomodré stĺpce ukazujú lepšie zhodnotenie pasívnych, teda ETF fondov. Tmavomodré naopak, úspechy aktívnych správcov. Z grafu napríklad vyplýva, že v USA, ako najefektívnejšom trhu, vyhrávajú pasívne fondy. V Európe, Ázii, Japonsku apod. zase lepšie zhodnocovali investície za posledných 7 rokov práve aktívne fondy.

Zdroj: Fidelity Int.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách